SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki

Firma SWISSSTANDARDS.PL zaprasza do udziału w konkursie na prace dyplomowe "SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki".

Szczegółowe informacje:
www.odteoriidopraktyki.pl
www.facebook.com/odteoriidopraktyki

Informacja dotycząca zajęć dydaktycznych

Na podstawie Decyzji nr 1/2014 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 26 września 2014 r. w dniach 29 i 30 września br. wprowadza się czas wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów z grup, które mają zajęcia w salach 315, 627 i 629. Nie przewiduje się sal zastępczych.

Stypendia na studia MBA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Stypendiów na studia Executive MBA adresowanej do pracowników, doktorów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

http://www.biznes.edu.pl/executive-mba-stypendium

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 rozpoczynają się w poniedziałek, 29 września 2014 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2014 Rektora PW z dnia 9 kwietnia 2014  r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 dzień 1 października 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Stypendia University College Dublin

21 prestiżowych dwuletnich stypendiów oferuje University College Dublin w ramach Marie Curie COFUND Action. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi informacjami.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator