Dzień MATLABa

Zapraszamy do zapoznania się informacją na temat Dnia Matlaba.

Nowa specjalność

Zapraszamy do zapoznania się informacją o nowej specjalności na studiach I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska: Inżynieria Terenów Zurbanizowanych

XI edycji konkurs im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o ogłoszeniu XI edycji konkursu im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii. Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do wykonywania prac na wysokim poziomie merytorycznym oraz propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii. Celem konkursu jest także zainteresowanie studentów i absolwentów szkół wyższych problematyką z zakresu hydrologii i zastosowania jej w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej oraz ochronie i inżynierii środowiska.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie NNW

Składkę na ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2018/2019 w wysokości 39 zł można wpłacać na numer konta bankowego:
71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
Firma ubezpieczająca – UNIQA

Czytaj więcej...

Stypendium MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. we współpracy z partnerskimi uczelniami wyższymi zaprasza studentów studiów magisterskich i doktoranckich do udziału w programie stypendialnym.

Regulamin zawierający szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o przyznanie stypendium zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

www.mpwik.com.pl

w zakładce KARIERA/Program stypendialny.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator