Konferencja naukowa Budynek0

W dniach 30-31.03.2017 miała miejsce pierwsza studencka konferencja naukowa Budynek0 organizowana wspólnie przez Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych, Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego oraz Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych działających przy Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Konferencje otworzyli Prof. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej oraz dr inż. Apoloniusz Kodura, Prodziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Była to pierwsza konferencja studencka odbywająca się na Politechnice Warszawskiej, która dotyczyła tematyki budownictwa ekologicznego i zrównoważonego, tematyki niezwykle istotnej z punktu widzenia przyszłości naszej branży w Polsce i na świecie. Jest to również pierwsza interdyscyplinarna inicjatywa dla Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, która wyszła od samych studentów i została przez nich zorganizowana. Podczas dwóch niezwykle intensywnych dni uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w wielu inspirujących prelekcjach, a także wziąć udział w warsztatach. Podsumowaniem konferencji była debata o temacie: Kontrola vs. Świadomość – odgórne regulacje, czy samodzielne wybory użytkowników drogą do bardziej efektywnego budownictwa?

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów dlatego organizatorzy wyrażają nadzieję na kontynuację wydarzenia w kolejnym roku akademickim.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator