Elektroniczna ankietyzacja zajęć

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankietyzacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na 2, 4, 6 i 8 semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz na 2 i 4 semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.

Ankieta będzie dostępna w systemie od dnia 22 maja 2017 od godziny 18, do dnia 18 czerwca 2017 do godziny 23:59.

Dostęp do ankiet jest możliwy tylko w systemie USOSweb - https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Po zalogowaniu do systemu należy poprzez pozycję w menu Dla Studentów wybrać zakładkę Moje studia a następnie zakładkę Ankiety. Po wybraniu zakładki pojawi się lista wszystkich przedmiotów, do grup których student jest zapisany. Aby wypełnić ankietę należy kliknąć odnośnik wypełnij przy wybranym przedmiocie. Jeśli student był zapisany tylko do jednej grupy zajęciowej (do jednego typu zajęć), to od razu pojawi się strona umożliwiająca udzielenie odpowiedzi. Jeśli student był zapisany do wielu grup lub grupy miały wielu prowadzących, to pojawi się ekran z wyborem prowadzącego.

  • Ankietę można wypełnić korzystając z dowolnego komputera/tabletu/smartfona, o dowolnej porze w okresie 22 maja od godziny 18, do dnia 18 czerwca do godziny 23:59.
  • ANKIETA JEST CAŁKOWICIE ANONIMOWA
  • ANKIETA jest dobrowolna, tym niemniej zależy nam na jak największej liczbie ankiet, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnego obrazu prowadzonych zajęć
  • Liczny udział Studentów w ankiecie umożliwi wprowadzenie elektronicznej ankietyzacji wszystkich zajęć w kolejnych semestrach – opinia wyrażona w ankietach pozwoli na poprawę jakości kształcenia.
  • KAŻDA OPINIA JEST DLA NAS CENNA – ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Wśród studentów, którzy wypełnią co najmniej 70% ankiet zostaną rozlosowane trzy nagrody rzeczowe.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator