XI edycji konkurs im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o ogłoszeniu XI edycji konkursu im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii. Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do wykonywania prac na wysokim poziomie merytorycznym oraz propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii. Celem konkursu jest także zainteresowanie studentów i absolwentów szkół wyższych problematyką z zakresu hydrologii i zastosowania jej w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej oraz ochronie i inżynierii środowiska.

Zgodnie z regulaminem, pracę na Konkurs zgłasza jej opiekun (jedną w danej edycji). Praca powinna być obroniona na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2017/2018. Wniosek-zgłoszenie należy przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz wyniki poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.shp.org.pl).

Termin nadsyłania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i prac końcowych na studiach podyplomowych) na Konkurs w obecnej edycji upływa dnia 15 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator