Legia Akademicka

W dniu 27 lutego 2019 r. (środa) studenci zainteresowani Programem Legia Akademicka są zaproszeni na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej:
* w godzinach 13.00-15.00
* w Sali 4.05 w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) przy ulicy Rektorskiej 4.

Informacje dla zainteresowanych udziałem w programie Legia Akademicka
1.    formularze zgłoszeniowe - na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej
http://www.wojsko-polskie.pl/f/pages/atts/2019/1/1._Wniosek_o_przystapienie_do_programu_LA_.pdf
2.    wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Dziale ds. Studiów:
- w godzinach pracy Działu 8.00-16.00, - w terminie do 1 marca 2019 r.
- adres Działu ds. Studiów: Politechnika Warszawska, Dział ds. Studiów, ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717, 00-644 Warszawa; tel. 22 234 58 09
3.    więcej informacji znajduje się:
*    na stronach www Politechniki Warszawskiej:
https://www.pw.edu.pl/Studenci/Aktualnosci/Legia-Akademicka-program-szkolenia-dla-studentow-w-Politechnice-Warszawskiej
*    na stronach www Ministerstwa Obrony Narodowej:
http://www.legiaakademicka.wp.mil.pl/

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator