Wykłady prof. Kardena

ZMIANA TERMINU WYKŁADÓW!

Gościnne wykłady (w ramach Seminarium specjalizacyjnego dla studentów ZW, IG i EPE) prof. Edwan Kardena, odbędą się w dniach 24.04 – 27.04:

24.04 - wtorek - 16:00-18:00 (sala 415),
25.04 - środa - 16:00-18:00 (sala 415),
26.04 - czwartek - 08:00-10:00 (sala 415),
27.04 - piątek - 14:00-16:00 (sala 415)

Łącznie 8 godzin.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Decyzje można odbierać od 03.04.2018 do 27.04.2018 w pok. 136

Nieodebranie decyzji będzie skutkowało wstrzymaniem wypacania stypendium.

Wakacyjne staże w VEOLIA

Zapraszamy do zapoznania się ofertą wakacyjnych staży w VEOLIA.

Szczegóły...

Wystawa Instytutu Goethego

W dniu 14.03.2018  o godzinie 16.00 Studium Języków Obcych zaprasza na połączone z warsztatami zwiedzanie wystawy Instytutu Goethego „Erfinderland Deutschland”. Przewodnikiem po wystawie będzie lektor DAAD na Politechnice Warszawskiej, mgr Jan-Moritz Bogdanovic. Wystawa znajduje się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Spotkanie osób zainteresowanych o godzinie 15.55 w holu Wydziału MINI PW.

Więcej informacji dotyczących wystawy: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21153964

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator