O Roku Rzeki Wisły

Dnia 22 czerwca 2016 na wniosek oddolnej inicjatywy społecznej, Sejm RP ogłosił Rok Rzeki Wisły w 2017.

Działania pod Logo Roku Rzeki Wisły to społeczne i oddolne inicjatywy ludzi oraz organizacji pozarządowych, dążących do budowy dobrej marki rzeki Wisły.

Celem Roku Rzeki Wisły jest uruchomienie energii i działań na wielu poziomach, ale również tworzenie trwałych efektów: projektów , cyklicznych działań i produktów turystycznych, kulturalnych i społecznych o charakterze lokalnym jak również w skali ogólnokrajowej.

Pracownicy naszego wydziału biorą czynny udział w działaniach naukowych związanych z funkcjonowaniem Wisły. Jednym z przykładów jest bieżąca (od 2013 roku) działalność Zespółu z Politechniki Warszawskiej, z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, w składzie prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki i mgr inż. Mateusz Kędzior. Prowadzone przez Zespół badania dotyczą analizy wilgotności gleby z wykorzystaniem pomiarów naziemnych i satelitarnych, ze szczególnym wykorzystaniem danych uzyskanych w ramach nowatorskiej misji kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej SMOS (ang. Soil Moisture and Ocean Salinity). Obserwacje wilgotności gleby prowadzone w ramach misji SMOS w ramach programu Living Planet w skali globalnej są przełomowe m.in. ze względu na dużą dokładność pomiaru wilgotności gleby i bardzo wysoką czasową zdolność rozdzielczą. W szczególności celem badań było określenie struktury przestrzennej wilgotności gleby w całym dorzeczu Wisły. Badania te mają istotne znaczenie międzynarodowe i w związku z tym popularyzują Wisłę za granicą. W 2017r. planowana jest obrona pracy doktorskiej pana mgr inż. Mateusza Kędziora.

www.rokwisly.pl

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator