Inkubator Innowacyjności PW

serdecznie zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego zaprezentujemy dotychczasowe osiągnięcia Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Rejestracja:  bit.ly/2TRKx6f

Działanie Inkubatora skierowane jest na wzmacnianie społeczności akademickiej i młodych przedsiębiorców w Warszawie, poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację oraz rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych.

Na DemoDay będziecie mieli okazję poznać technologiczne start-upy - lokatorów Inkubatora Innowacyjności PW oraz pomysły biznesowe wspierane w ramach preinkubacyjnego programu, skierowanego do studentów Politechniki Warszawskiej: „Od pomysłu do projektu biznesowego".

DemoDay odbędzie się 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek), w godzinach 11.00-13.00, w sali 4.01 CZIiTT PW (ul. Rektorska 4, Warszawa).

Szczegółowe informacje: www.cziitt.pw.edu.pl/demoday

https://www.facebook.com/events/2332762016765471/

Nowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na Prezesa PIIB został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński. Więcej...

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na Prezesa PIIB został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński.

Walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej

Z przyjemnością informujemy że w dniu 17 lutego o godz. 15:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej. Obrady odbywać się będą w sali 611 gmachu Wydziału. Po zakończeniu walnego zgromadzenia odbędzie się tradycyjne Spotkanie Noworoczne w sali Rady Wydziału i hallu na I piętrze. 

Absolwenci, którzy do tej pory nie zapisali się do Stowarzyszenia będą mieli do tego okazję, w trakcie zgromadzenia, lub też po złożeniu deklaracji osobiście w pokoju 222 po opłaceniu wpisowego, oraz składki członkowskiej.

Zapraszamy!

Prezes Stowarzyszenia

Dr inż. Jerzy Sewerynik

Seminarium

Dnia 12 kwietnia br. na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyło się Seminarium zorganizowane przez firmę Sika Poland Sp. z o.o. i Koło Naukowe Inżynierii Wodnej pt. „Systemowe rozwiązania izolacji i uszczelnień obiektów hydrotechnicznych, podziemnych i oczyszczalni ścieków”.

Czytaj więcej...

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW

Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy.

Dodatkową korzyścią z zawartej umowy jest możliwość skorzystania z oprogramowania przez wszystkich studentów PW.

Umowa na dzierżawę licencji została zawarta na okres 3 lat z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach.

Więcej...

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator