Aktualności

Akcja stypendialna

Zarządzenie Dziekana nr 9/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie kryterium  przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów  doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i  Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie Dziekana nr 10/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na  Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie Dziekana nr 11/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Zarządzenie Dziekana nr 12/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Stypendia START dla młodych naukowców z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Szczegóły...

 

Szanowni Państwo

Dysponuje wykazem ocen z wykładów semestru letniego, r. ak. 2015/2016  Centrum Studiów Zaawansowanych PW, osoby zainteresowane swoim wynikiem
proszę o kontakt.

Monika Nesterowicz

 

Ważne terminy dla I roku SD:

Do dnia 04.10.br (wtorek) można składać w pokoju 801 (lub wrzucić do skrzynki przed drzwiami tego pokoju) wnioski stypendialne.  We wniosku należy podać ŚREDNIĄ ZE STUDIÓW a nie ocenę końcową z dyplomu!!!. Do wniosku można dołączyć dodatkowe informacje o dorobku naukowym (np. pierwsza strona publikacji). 

Wnioski powinny być KOMPLETNE!!!

WAŻNE: Warunkiem ubiegania się o stypendium doktoranckie jest dołączenie PISEMNEGO potwierdzenia, że dany doktorant będzie miał zagwarantowane godziny dydaktyczne (60h w ciągu całego roku akademickiego).

Pełna treść rozporządzeń Rektora odnośnie stypendiów jest dostępna na stronie internetowej uczelni: 

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2016/Zarzadzenie-Rektora-nr-39-2016-z-dnia-25-08-2016

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2015/Zarzadzenie-Rektora-nr-36-2015-z-dnia-31-08-2015

30.09.br (piątek) godz. 13.30 w sali nr 124 – odbędzie się spotkanie z Panią mgr inż. Dominiką Muchą Przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów, po spotkaniu zostaniecie Państwo zaprowadzeni na Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego. Na Uroczystości tej planowane jest wręczenie Państwu Kart Uczestnika Studiów Doktoranckich (Indeksów).

03.10.br (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali nr 115- odbędzie się spotkanie informacyjne z prof. dr hab. Ewą Karwowską – Kierownikiem Studiów Doktoranckich, a także z Panią mgr inż. Dominiką Muchą - Przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów. Bardzo ważna jest Państwa obecność na tym spotkaniu!!!, bowiem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące Studiów Doktoranckich zostaną na nim przedstawione i szczegółowo omówione.

Także 03.10.br od godz. 10-ej zapraszam Państwa  do pok. 112 w celu dopełnienia pozostałych  formalności m.in. podpisanie umowy.

 

Metody geostatystyczne

Informacja o przedmiocie Metody geostatystyczne, który zostanie uruchomiony w ramach studiów doktoranckich

 

IV Konferencja Doktorantów Inżynierii Środowiska

Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.   

Konferencja rozpocznie się o godz. 8:25 w sali Rady Wydziału i potrwa do ok. godz. 14:00.

W ramach konferencji zostanie wygłoszonych 15 referatów oraz zostanie przedstawionych 11 posterów.

Po szczegóły zapraszamy do zakładki: Konferencja.

 

Granty dziekańskie

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana do 11 maja 2016r.

Wzór wniosku jest okreslony w zał. nr 6 do Zarzadzenia nr 29/2012 Rektora z 26 kwietnia 2012.

Szczegoly dotyczace konkursu znajduja sie w Zarzadzeniach Dziekana WIBHiIS nr 3 i nr 4 z 2016r.

Osoba opowiedzalna merytorycznie jest Prodziekan ds. Ogolnych i Nauki prof. nzw. dr hab. inz. Andrzej Kulig: Andrzej.Kulig@is.pw.edu.pl.

Roztrzygnięcie konkursu nastapi 23 maja 2016r.

 

Prace naukowe - możliwość publikacji!

Istnieje możliwość zgłaszania nowych publikacji (artykułów) do Prac Naukowych PW z serii „Inżynieria Środowiska” pt. „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska”.

Szczegóły dotyczące formy przygotowania artykułu znajdują się na stronie internetowej Wydziału IBHiIŚ (http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/home/zeszyty-naukowe/informacje-dla-autorow) i OW PW (http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=dla_autorow).

 

Terminarz akcji kwaterunkowej

Terminarz akcji kwaterunkowej na rok akademicki 2016/2017

 

Stypendium im. Zofii Dachniewskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani Zofia Dachniewska ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016. O stypendium mogą ubiegać się studenci będący w trudnej sytuacji materialnej, mający zaliczony I rok studiów oraz wykazujący średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,5. W załączeniu Regulamin stypendium.

Wnioski należy składać do 25 stycznia 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich, Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20, pok. 210 w godz. 10.00-14.00.

 

Ważne terminy - stypendia i umowy!

Do dnia 08.12.br  (w godzinach 8:00-15.30)  zapraszamy po odbiór decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium.

Doktoranci I roku, którzy nie podpisali umów proszeni są o zgłoszenie się do pok. 112 do dnia 7.12.br. w godz. 8:00-15.30.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Przypominamy o możliwości składania winsoków  o przyznanie stypendium z WFS PW dla wyróżniających się doktorantów - szczegóły w załączniku.

 

Aktualności ogólnouczelniane dla doktorantów

Facebook RDPW - informacje o szkoleniach, konferencjach, imprezach integracyjnych i wiele więcej! Polubcie stronę i bądźcie na bieżąco!

Możecie się też dopisać do Grupy Doktorantów PW na Facebooku!

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW (SWFiS)

Szczegóły dotyczace planu i kontakt znajdziecie pod adresem: http://www.swfis.pw.edu.pl/Aktualnosci

 

Zapisy na języki obce w Studium Języków Obcych PW (SJO)

Kalendarium zapisów: 

 • Oferta zajęć na www.sjo.pw.edu.pl w aktualnościach - od 4.09.2015
 • Rozpoczęcie zapisów - 16.09.2015 od godz. 12:00
 • Informacje o grupach nieutworzonych - 6.10.2015
 • Informacje o salach - 8.10.2015
 • Ostateczne zamknięcie zapisów - 23.10.2015. Po tym terminie zmiana lub dopisanie się do grupy nie będzie możliwe.
 • Początek lektoratów, na które zapisy odbywały się przez Internet – 9.10.2015

Szczegółowe info w pliku.

 

Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) - wykłady podstawowe i wykłady specjalne, semestr zimowy 2015/2016

Szczegóły na stronie: http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/

 

Seminarum Pedagogiczne dla doktorantów

Zapisy na zajęcia z Seminarium Pedagogicznego w semestrze zimowym 2015/2016 zostaną uruchomione w dniu 13.10.2015 (wtorek) o godz. 18.00 i będą trwały do dnia19.10.2015 (poniedziałek) do godz. 23.00.

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie. Strona www.

Zajęcia będą się odbywać w dniach: wtorki w godzinach 16.30 - 19.45 (wykłady) oraz środy lub czwartki (ćwiczenia z Emisji głosu, godziny zajęć w zależności od wybranej grupy).

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie zamieszczony w dniu 13.10.2015 tutajhttp://www.spd.pw.edu.pl/?q=spd/harmonogram

Zapisując się na zajęcia należy wybrać wszystkie wykłady oraz jedną ze wskazanych grup z ćwiczeń z Emisji głosu (wg preferowanego terminu zajęć).

Pierwsze zajęcia: 20.10.2015 (wtorek), godz. 16.15, sala ... Gmach Główny PW. 

 

Akcja stypendialna - stypendia dla najlepszych doktorantów, socjalne

Wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne i zapomogi składamy do 12.10.2015  (poniedziałek).
Przypominamy również, że do wniosków powinno zostać dołączone oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik 9 do zarządzenia Rektora 37/2015).

 

Odbiór kart uczestnika studiów doktoranckich

Zapraszam po odbiór kart uczestnika studiów doktoranckich (indeksów) po rejestracji.

 

Ważne terminy dla I roku Studiów Doktoranckich!!!

1.10.2015 (CZWARTEK) GODZ. 13.00 W SALI NR 240 - odbędzie się spotkanie z Panią mgr inż. Dominiką Muchą Przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów, po spotkaniu zostaniecie Państwo zaprowadzeni na Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego. Na Uroczystości tej planowane jest wręczenie Państwu Kart Uczestnika Studiów Doktoranckich (Indeksów).

6.10.2015 (WTOREK) O GODZ. 13:00 W SALI NR 240 - odbędzie się spotkanie informacyjne z prof. dr hab. Ewą Karwowską - Kierownikiem Studiów Doktoranckich, a także z Panią mgr inż. Dominiką Muchą - Przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów. Bardzo ważna jest Państwa obecność na tym spotkaniu, bowiem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące Studiów Doktoranckich zostaną na nim przedstawione i szczegółowo omówione.

                                                               data publikacji: 23/09/2015

Akcja stypendialna

31 sierpnia ukazało się nowe rozporządzenie p. Rektora, w związku z czym mamy nowe terminy składania wniosków i nowe formularze dotyczące stypendiów doktoranckich i stypendiów projakościowych.

Nieprzekraczalny termin składania nowych wniosków to 24.09.2015r. (czwartek) dotyczy to również nowoprzyjętych doktorantów !

Dokumenty znajdziecie niebawem w zakładce Dokumenty --> Studia oraz w e-mailu przesłanym przez Kierownika Studiów Doktoranckich (9.09.2015).

Pytania możecie kierować do Kierownika Studiów Doktoranckich oraz do przedstawicieli samorządu doktoranckiego (WRD).

Powodzenia !

                                                               data publikacji: 10/09/2015

Domy studenckie

Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich PW w Akcjach Kwaterunkowych na rok. akad. 2015/2016 dla obecnych studentów oraz Terminarz Akcji Kwaterunkowej dla doktorantów

 

                                                                data publikacji: 24/04/2015

 

III KONFERENCJA DOKTORANTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Konferencja odbędzie się 29 maja 2015 roku w godzinach 8:15-15:00 w sali 115 (Sala Rady Wydziału) na I piętrze budynku Wydziału Inżynierii Środowiska.   

 

                                                                data publikacji: 07/04/2015

Zarządzenie Rektora

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia  Rektora nr 56/2014 z dnia 15/09/2014 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej.

data publikacji: 24/09/2014

 

 

Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) - wykłady podstawowe i wykłady specjalne, semestr zimowy 2014/2015

Szczegóły znajdziecie na stronie CSZ.

 data publikacji: 24/09/2014

 

Zmiana wysokości opłat za legitymację doktorancką

W związku z wejściem w życie Decyzji  nr 18/2014 Rektora PW z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniającej decyzję nr 29/2012 Rektora PW w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji doktoranta oraz ustalenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie tej legitymacji i jej duplikatu, obowiązują nowe stawki:

- za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta pobiera się opłatę w wysokości 22 zł

- za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta pobiera się opłatę w wysokości 33 zł

- nr konta Uczelni, na które należy wnieść opłatę: 78 1240 1053 5111 8217 0010 0091

data publikacji: 3/03/2014
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator