Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej

organizuje

VI Ogólnokrajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt.:

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
– projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja

która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2015 r.
w ośrodku konferencyjnym w Dębem k/Warszawy

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa

Komunikat II

Zaproszenie dla Firm

Program Konferencji

Relacja z Konferencji

Galeria

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

Celem Konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • problematyka prawna w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej,
 • problematyka wodnych instalacji przeciwpożarowych,
 • problematyka projektowania, wykonania, eksploatacji grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych instalacji i sieci kanalizacyjnych w obrębie posesji i osiedli,
 • nowe technologie, materiały i urządzenia w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, badania urządzeń i właściwości hydraulicznych elementów instalacji,
 • programy komputerowe do projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem rozporzą-dzenia o świadectwach energetycznych dla obiektów budowlanych,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowywania wody ciepłej.
 • wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej w tym w szczególności wpływ materiału przewodów i uszczelnień na jakość przesyłanej nimi wody,
 • poprawa jakości wody w instalacjach wodociągowych,
 • pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy,
 • warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji,
 • czyszczenie i renowacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • pompownie i przepompownie w budynkach, w obrębie posesji i na terenach osiedli,
 • systemy nadzorowania i monitoringu eksploatowanych instalacji,
 • problematyka ujmowania wody i odprowadzania oraz unieszkodliwiania ścieków w ob-rębie posesji,
 • problematyka lokalnego zagospodarowania wód opadowych.

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Zakład Zaopatrzenia  w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 501-136-845, 22 234-53-38, fax. 22 825-29-92
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WYDAWCA:

Wydawnictwo Seidel-Przywecki sp. z o.o., wydawnictwo naukowo-techniczne,
Adres: Józefosław, ul. Ogrodowa 21M, 05-500 Piaseczno
Tel/fax.: 22 877 31 88, e-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki, www.seidel-przywecki.pl.


INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW:

Zgłoszenia referatów i komunikatów (tytuł wraz ze streszczeniem o objętości ok. ½ strony) prosimy nadsyłać na adres organizatora konferencji do dnia 31 stycznia 2015 r. (z dopiskiem: „KONFERENCJA INSTALACJE WOD-KAN”).

O akceptacji zgłoszonych referatów poinformujemy listownie do dnia 15 lutego 2015 r.

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 15 marca 2015 r.

Przyjęte referaty będą recenzowane i opublikowane jako rozdziały w recenzowanej monografii – pracy zbiorowej. Przewiduje się również opublikowanie wyróżnionych przez recenzentów referatów w czasopismach naukowo-technicznych objętych systemem punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mamy nadzieję, że referaty będą dotyczyły istotnych zagadnień naukowych i technicznych z zakresu projektowania, wykonania i eksploatacji zarówno instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji przeciwpożarowych jak i instalacji kanalizacyjnych odprowadzających ścieki bytowe oraz deszczowe.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk naukowych w kraju, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy także osoby z przedsiębiorstw wodociągowych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i firm usługowych. Mamy nadzieję, że Konferencja, tak jak dotychczas, będzie miejscem owocnej wymiany wiedzy, spostrzeżeń i poglądów dotyczących zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych z dziedziny wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator