Informacja o VI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu

"GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi"

organizowanej przez

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny

oraz

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej

Wersja polska

Wersja angielska

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator