Informacja o VII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu

"GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi"

organizowanej przez

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny

oraz

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od ponad 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 14 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B. Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.30. Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.

» Więcej informacji

» Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator