Rada wydziału

TERMINARZ POSIEDZEŃ

RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

w roku akademickim 2018/2019

 

23 października

20 listopada

18 grudnia

22 stycznia

19 lutego

19 marca

16 kwietnia

21 maja

25 czerwca

24 września

2018r.

2018r.

2018r.

2019r.

2019r.

2019r.

2019r.

2019r.

2019r.

2019r.

 

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA

PRODZIEKANI

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. PW – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki
dr inż. Jarosław CHUDZICKI - Prodziekan ds. Studiów
dr inż. Apoloniusz KODURA - Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Agnieszka MACHOWSKA - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER
prof. dr hab. Ewa KARWOWSKA
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI
dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka PUSZ, prof. uczelni
dr hab. inż. Joanna STRUŻEWSKA, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA, prof. uczelni
dr hab. inż. Jan WINTER, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni
dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. uczelni
dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł FALACIŃSKI
dr hab. inż. Maria MARKIEWICZ
dr hab. Krystyna NIESIOBĘDZKA
dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN
dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Maciej CHORZELSKI
dr inż. Jerzy SOWA
dr inż. Wiktor TREICHEL

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Waldemar SANDER
mgr inż. Monika SOŁOWIEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Marianna BIAŁEK
Natalia GROCHOWSKA
Wiktoria FILISIŃSKA
Maciej KRÓL
Kamil KRÓLAK
Krzysztof LEBIDA
Helena PAPE
Natasza SOBOLEWSKA

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Bartosz BEDNARZ

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator