Adiunkci

Nazwisko, imię, stopień Nr pok. Tel. E-mail Konsultacje
Affek Katarzyna Anna, dr 628 (22) 234 79 03 katarzyna.affekis.pw.edu.pl poniedziałek 12:00-13:00
piątek 12:00-13:00
Bartkiewicz Piotr, dr inż. 242 (22) 234 53 12 piotr.bartkiewiczis.pw.edu.pl wtorek 16:00-17:00 
Bogacki Jan, dr 811 (22) 234 54 23 jan.bogackiis.pw.edu.pl piątek 10:15-11:45
Charkowska Anna, dr inż. 125 (22) 234 51 08 anna.charkowskaiis.pw.edu.pl piątki 15.30-16.30 
Chludzińska Marta, dr inż.   (22) 234 50 21 marta.chludzinskais.pw.edu.pl poniedziałki 14:15-15:00 
Chorzelski Maciej, dr inż. 203 (22) 234 55 15 maciej.chorzelskiis.pw.edu.pl poniedziałek 18.15-19:00, wtorek 16.15-18:00, soboty zjazdowe: od 11.15-12:00
Chudzicki Jarosław, dr inż. 543 (22) 234 53 38 jarek.chudzickiis.pw.edu.pl poniedziałki 10:00-11:00 
Dzierzgowski Mieczysław, dr inż. 237 (22) 234 54 61 mieczyslaw.dzierzgowskiis.pw.edu.pl sobota 11.15-12:00 
Fabijańczyk Piotr, dr inż. 618 (22) 234 59 52 piotr.fabijanczykis.pw.edu.pl czwartek 10:00-11:00
Falaciński Paweł, dr inż. 339 (22) 234 53 34 pawel.falacinskiis.pw.edu.pl środa 13:30-14:15 
Górecki Marcin, dr inż. 106a (22) 234 54 86 Marcin.goreckiis.pw.edu.pl środa 8:15-9:00
Grodzka-Łukaszewska Maria, dr inż. 604 (22) 234 55 16 maria.grodzkais.pw.edu.pl poniedziałek 13:00-14:00
wtorek 10:00-11:00
Hendiger Jacek, dr inż. 127 (22) 234 60 10 jacek.hendigeris.pw.edu.pl  
Imiełowski Szymon, dr inż. 338a (22) 234 74 09 szymon.imielowskiis.pw.edu.pl poniedziałek 11:00- 12:00 
Klinke Tomasz, dr inż. 224 (22) 234 59 54 tomasz.klinkeis.pw.edu.pl poniedziałek 12.30-13.30, piątek (zjazdowy) 15:00-16:00 
Kodura Apoloniusz, dr inż. 434 (22) 234 78 81 apoloniusz.kodurais.pw.edu.pl  
Kotyński Łukasz, dr inż. 106b (22) 234 14 14 lukasz.kotynskiis.pw.edu.pl wtorek 11:00-13:00
Ksionek Dariusz, dr inż. 133 (22) 234 54 02 dariusz.ksionekis.pw.edu.pl  
Kubicki Grzegorz, dr inż. 230 (22) 234 50 21 grzegorz.kubickiis.pw.edu.pl  
Kucharska Małgorzata, dr 408 (22) 234 74 82 malgorzata.kucharskais.pw.edu.pl piątek 12:00-13:00
Kwestarz Małgorzata, dr inż. 204 (22) 234 75 06 malgorzata.kwestarzis.pw.edu.pl środa 12:00-13:30 
Kwiatkowski Jerzy, dr inż. 201 (22) 234 72 88 jerzy.kwiatkowskiis.pw.edu.pl wtorki 14:00-15:30 
Lelicińska-Serafin Krystyna, dr inż. 709 (22) 234 54 20 krystyna.lelicinskais.pw.edu.pl piątek 10:00-12:00
Loga Małgorzata, dr inż. 601 (22) 234 55 16 malgorzata.logais.pw.edu.pl poniedziałek 14:00-16:00
Machowska Agnieszka, dr inż. 338 (22) 234 53 33 agnieszka.machowskais.pw.edu.pl wtorki 7:30-8:15 
Malesińska Agnieszka, dr inż. 540 (22) 234 79 78 agnieszka.malesinskais.pw.edu.pl środa 8:00 -10:00 
Manczarski Piotr, dr inż. 706 (22) 234 53 05 piotr.manczarskiis.pw.edu.pl czwartek 12:00-14:00
Marcinowski Piotr, dr inż. 811 (22) 234 54 23 piotr.marcinowskiis.pw.edu.pl poniedziałek 14:15-15:30
Markiewicz Maria, dr inż. 816 (22) 234 53 00 maria.markiewiczis.pw.edu.pl czwartek 11:00-12:00
niedziela 17:00-18:00
Mijakowski Maciej, dr inż. 125 (22) 234 51 08 maciej.mijakowskiis.pw.edu.pl poniedziałek 10:00-11:00 
Mirosz Liliana dr inż. 236 (22) 234 74 86 liliana.miroszis.pw.edu.pl  
Narowski Piotr, dr inż. 130 (22) 234 72 63 piotr.narowskiis.pw.edu.pl poniedziałek 13:00-14:00, środa 14:00-15:00 
Niemyjski Olgierd, dr inż. 130 (22) 234 72 63 olgierd.niemyjskiis.pw.edu.pl  
Niesiobędzka Krystyna, dr 406 (22) 234 54 23 krystyna.niesiobedzkais.pw.edu.pl poniedziałek 13:15-14:00
środa 13:15-14:00
Pajor Elżbieta, dr 717 (22) 234 76 86 elzbieta.pajoris.pw.edu.pl poniedziałek 12:00-13:00
środa 12:00-13:00
Przeździecki Karol, dr inż. 617 (22) 234 54 26 karol.prezdzieckiis.pw.edu.pl  
Pusłowska-Tyszewska Dorota, dr inż. 901 (22) 234 53 01 dorota.puslowskais.pw.edu.pl poniedziałek 12:00-14:00
Reizer Magdalena, dr inż. 810 (22) 234 72 74 magdalena.reizeris.pw.edu.pl poniedziałek 12:00-14:00
Rogulski Mariusz, dr inż. 621 (22) 234 59 50 mariusz.rogulskiis.pw.edu.pl czwartek 12:00-13:00
Rolewicz-Kalińska Anna, dr inż. 708 (22) 234 74 83 anna.rolewicz-kalinskais.pw.edu.pl czwartek 9:00-10:00
czwartek 12:00-13:00
Rucińska Joanna, dr inż. 133 (22) 234 54 02 joanna.rucinskais.pw.edu.pl  
Rutkowska-Narożniak Anna, dr 717 (22) 234 76 86 anna.narozniakis.pw.edu.pl poniedziałek 13:00-14:00
wtorek 14:00-15:00
Sinicyn Grzegorz, dr inż. 603 (22) 234 55 16 grzegorz.sinicynis.pw.edu.pl czwartek 12:00-14:00
Słomczyński Tomasz, dr 717 (22) 234 76 86 tomasz.slomczynskiis.pw.edu.pl środa 14:00-15:00
czwartek 10:00-11:00
Sowa Jerzy, dr inż. 202 (22) 234 74 28 jerzy.sowais.pw.edu.pl czwartek 10:00-12:00 
Spik Zenon, dr inż. 119 (22) 234 79 27 zenon.spikis.pw.edu.pl  
Strużewska-Krajewska Joanna, dr inż. 903 (22) 234 55 03 joanna.struzewskaiis.pw.edu.pl środa 12:00-14:00
Strzeszewski Michał, dr inż. 221 (22) 234 51 56 michal.strzeszewskiis.pw.edu.pl terminy
Sudoł Mirosław, dr inż. 537 (22) 234 53 36 miroslaw.sudolis.pw.edu.pl  
Szyłak-Szydłowski Mirosław, dr inż. 411 (22) 234 54 17 miroslaw.szydlowskiis.pw.edu.pl wtorek 11:00-13:00
Treichel Wiktor, dr inż. 606a (22) 234 59 51 wiktor.treichelis.pw.edu.pl

środa 14:00-15:00
piątek 13:00-14:00

Trząski Adrian, dr inż. 131 (22) 234 52 79 adrian.trzaskilis.pw.edu.pl  
Uilhoorn Ferdynand, dr inż. 106b (22) 234 14 14 frits.uilhoornis.pw.edu.pl poniedziałek 11:15-13:00
Ways Maciej, dr inż. 517 (22) 234 54 04 maciej.waysis.pw.edu.pl wtorek od 12.15 
Wiszniewski Andrzej, dr inż. 204 (22) 234 75 06 andrzej.wiszniewskiis.pw.edu.pl środa 9:00 – 10:00 
Witek Maciej, dr inż. 106a (22) 234 54 86 maciej.witekis.pw.edu.pl czwartek 15:30-16:15
Wrzosek Krzysztof, dr inż. 428 (22) 234 54 01 krzysztof.wrzosekis.pw.edu.pl

soboty (tylko w dni zjazdowe) 12:30-13:00 niedziele (tylko w dni zjazdowe) 12:30-13:00 

Zborowska Ewa, dr 412 (22) 234 78 85 ewa.zborowskais.pw.edu.pl środa 11:00-12:00
czwartek 14:00-15:00
Ziętek Piotr, dr inż. 230 (22) 234 50 21 piotr.zietekis.pw.edu.pl  
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator