Inne stypendia

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 maja br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2016/2017.
Wypełniony Wniosek, wnioskodawca składa w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym PW (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich).

Wniosek

Regulamin


STYPENDIUM MINISTRA NA ROK 2016/2017

Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 powinni do końca letniej sesji egzaminacyjnej zdać wszystkie egzaminy i uzyskać wszystkie zaliczenia umożliwiające rejestrację na kolejny rok/semestr studiów.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 19-09-2015, POK. 136.

Zarządzenie Rektora PW w sprawie zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcie znajduje się na stronie:

http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Pomoc-materialna/Zarzadzenie-nr-44-Rektora-PW-z-dnia-13-sierpnia-2012

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów ministra na wybitne osiągnięcia znajduje się na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html


Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Plakat Programu

Szczegółowe informacje


Stypendia im. Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m. st. Warszawy ogłasza nową edycję stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są m. in.do studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych, osiągają dobre wyniki w nauce, mogą pochwalić się osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi, działają społecznie. W ciągu dziewięciu lat z tej pomocy skorzystało około 6000 osób. Co roku, także i w tym, Stypendia (w wysokości od 200 do 1500 zł miesięcznie) trafią do 600 osób. Studenci mogą składać podania o stypendia do końca września.

Warunkiem uzyskania stypendium jest spełnienie trzech kryteriów:
- dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niz 1000 zł na osobę
- średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 3,5 w przypadku studentów
- trzecim kryterium są osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności społeczne czy kulturalne.

W załączeniu bliższe informacje.

 

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator