Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej w r.a. 2016/2017

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce – semestr letni 2016/2017.

Wnioski należy składać w okresie 20.02. – 03.03 br. w Dziekanacie (pok. 136). Przed złożeniem wniosku należy potwierdzić średnią ocen u opiekunki w dziekanacie. Średnia ocen powinna być policzona z dwóch ostatnich semestrów.


Podstawowym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem i składanie wniosków na aktualnych formularzach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Pomoc-materialna), a dokumenty można pobrać tutaj (http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna)

Wnioski należy wypełniać ELEKTRONICZNIE, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu.

Wnioski o: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyjmowane są przez cały rok akademicki.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK.

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WIBHiIŚ uzgodnionym z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego, stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce będą przyznawane na okres jednego semestru (5 miesięcy). W semestrze zimowym wnioski przyjmowane są do 14 października 2016, w semestrze letnim do 3 marca 2017. Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów. Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

Załączniki:
Regulamin FPMSiD 2016/2017
Załącznik 01 - Zasady postępowania
Załącznik 02 - Zasady ustalania dochodu
Załącznik 02_1 - Dochód ryczałtowy
Załącznik 02_2 - Dochód nie podlegający opodatkowaniu
Załącznik 02_3 - Składka zdrowotna
Załącznik 02_4 - Brak dochodu
Załącznik 03 - Procedura za wyniki w nauce
Załącznik 04 - Wykaz olimpiad
Załącznik 05 - Punkty naukowe
Załącznik 06 - Punkty sportowe
Załącznik 07 - Punkty artystyczne
Załącznik 08 - Zasady dla doktorantów
Załącznik 09 - Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń na innych kierunkach
Załącznik 10 - Wniosek o stypendium socjalne
Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne
Załącznik 11 - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik 12 - Wniosek o stypendium rektora za wyniki w nauce
Załącznik 13 - Wniosek o stypendium dla laureatów olimpiad
Załącznik 14 - Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne
Załącznik 15 - Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów
Załącznik 16 - Wniosek o zapomogę
Załącznik 17 - Odwołanie/Ponowne rozpatrzenie wniosku

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator