Komunikaty

Uwaga
Studenci 3 semestru studiów inżynierskich wykład z przedmiotu Matematyka
w dniu 06.10.2018 r. o godz. 17.15 został odwołany.

data wstawienia: 3.10.2018


Do dnia 15.10.2018 r. przyjmowane są wnioski o stypendium rektora za wyniki w nauce wraz z oświadczeniem o nie pobieraniu świadczeń na innych kierunkach.
Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów.
Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

data wstawienia: 2.10.2018


Komunikat SJO PW (1)

Komunikat SJO PW (2)

data wstawienia: 2.10.2018


Na stronie Wydziału

http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/sprawy-socjalne/swiadczenia-z-funduszu-pomocy-materialnej

jest dostępny Regulamin świadczeń  z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej w r.a. 2018/2019 z aktualnymi formularzami do pobrania.

Wnioski o: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyjmowane są przez cały rok akademicki.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK.

data wstawienia: 28.09.2018


W dniu 28.09.2018 r. (piątek) dyżur Pani Prodziekan dr inż. Agnieszki Machowskiej
został odwołany.

data wstawienia: 27.09.2018


Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wyboru specjalności Inżynieria Gazownictwa na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach stacjonarnych II stopnia (kurs magisterski), których program zajęć będzie dostosowany na potrzeby osób pracujących (zajęcia w godzinach popołudniowo-wieczornych). Informacje na temat specjalności Inżynieria Gazownictwa dostępne są pod adresem www.ig.is.pw.edu.pl

Zapewniamy kształcenie w kameralnych grupach z naciskiem na aspekt praktyczny, w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi i gazowniczymi w zakresie ścieżki dyplomowania i możliwości zatrudnienia po studiach.

Osoby zainteresowane wyborem specjalności prosimy o kontakt do czwartku 27.09. z prof. Maciejem Chaczykowskim, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 606 496 343.

data wstawienia: 24.09.2018


Podania o rozłożenie opłaty za studia na raty (ze względu na szczególnie ciężką sytuację ekonomiczną)
należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych
w terminie do dnia 06.10.2018 r .

data wstawienia: 24.09.2018


UWAGA STUDENCI

Rejestracja na przedmioty powtarzane rozpocznie się w dniu 24.09.2018r godz. 06:00

Koniec rejestracji 30.09.2018r. godz. 23:59

Student, który chce zaliczać zaległy (warunkowy) przedmiot, powinien wybrać:
-pasującą mu terminem grupę dla zajęć które chce zaliczać
i
-grupę "99" dla zajęć które ma już zaliczone.

przykład:

jeżeli ktoś z przedmiotu Ciepłownictwo zaliczył już PROJEKT, a teraz chce zaliczyć WYKŁAD to na zajęcia projektowe wpisuje się do grupy "99", a na wykład do grupy 1, 2, 3.

Grupa "99" jest FIKCYJNA, a wpisanie się do niej oznacza, że te zajęcia student ma już zaliczone.

UWAGA: przedmiot warunkowy należy SAMODZIELNIE podpiąć pod etap i cykl, na którym przedmiot obowiązywał, tj. z roku poprzedniego, a nie bieżącego!

Student, który zaliczył w terminie cały przedmiot NIE WPISUJE się do żadnej grupy!

data wstawienia: 21.09.2018


UWAGA STUDENCI

Zmiana terminu rejestracji na przedmioty powtarzane.
Rejestracja na przedmioty powtarzane rozpocznie się w dniu 24.09.2018r godz. 06:00
Koniec rejestracji 30.09.2018r. godz. 23:59

data wstawienia: 18.09.2018


Uwaga Studenci!

17 września 2018 r. zaczyna się początek okresu rejestracyjnego. Osoby posiadające indeks powinny złożyć go w dziekanacie w celu wpisania rejestracji na kolejny rok akademicki
Do dnia 24.09.2018 r. osoby, które będą ubiegać się o urlop, przedłużenie złożenia pracy dyplomowej powinny złożyć stosowne podania (druki na stronie Wydziału).
Do dnia 28.09.2018 r. przyjmowane będą podania o awans.

data wstawienia: 13.09.2018


Informacja o teście diagnostycznym z języka obcego

data wstawienia: 11.09.2018


Uwaga kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia
II tura zapisów na studia od 05.09.2018 r. do 14.09.2018 r.

data wstawienia: 5.09.2018


Uwaga studenci 3 semestru studiów magisterskich!
Egzamin z przedmiotu Wentylacja i klimatyzacja u Pani dr inż. Anny Charkowskiej
odbędzie się 08.09.2018 r. o godz. 10:15 w sali 313

data wstawienia: 4.09.2018


Egzamin z przedmiotu Ogrzewanie i klimatyzacja 8 semestr u Pana
dr inż. Tomasza Klinke odbędzie się 15.09.2018 r. o godz. 8.15-10.00 w sali 415

data wstawienia: 28.08.2018


Ogłoszenie o Egzaminie B2 z języków obcych

data wstawienia: 27.08.2018


Od roku akademickiego 2018/2019 studenci studiów magisterskich
będą mieli do wyboru oprócz dotychczasowych, nowe przedmioty obieralne
w semestrze 3 (zimowym)

 • Instalacje tryskaczowe, prowadząca dr inż. Agnieszka Malesińska,
      16h wykładu i 8h projektu,
 • Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła, prowadzący dr inż. Piotr Ziętek,
      8h wykładu i 16h projektu,
 • Współpraca pomp wirowych z układami przewodów, prowadząca dr inż. Małgorzata Ziombska,
      8h wykładu i 16h projektu,

w semestrze 4 (letnim)

 • Hydrologia terenów zurbanizowanych, prowadząca dr inż. Agnieszka Machowska,
      8h wykładu i 16h projektu.

Karty przedmiotów będą dostępne w lipcu 2018 r. w katalogu ECTS Politechniki Warszawskiej na stronie https://www.pw.edu.pl/Studenci

data wstawienia: 27.06.2018


Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW

o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. 
wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
w korespondencji z Uczelnią

I.

Począwszy od 1 czerwca 2018 r., ze względu na niżej wymienione przepisy związane z ochroną danych osobowych, wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

II.

W systemie USOS adresy e-mail do korespondencji zostaną zmienione na indywidualne adresy e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. począwszy od 1 czerwca 2018 r.
i w związku z tym:
-          do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci i doktoranci obowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW,
-          wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich  będzie wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Podstawa prawna:

 1. Decyzja nr 1/2018 Rektora PW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) - wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 data wstawienia: 25.05.2018


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Uwaga kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia

II tura zapisów na studia od 05.09.2018 r. do 14.09.2018 r.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator