Komunikaty

W dniu 30.03.2018 r. dyżur Pani Prodziekan dr inż. Agnieszki Machowskiej
został odwołany.

 data wstawienia: 26.03.2018


Wstępne listy rankingowe - studia inżynierskie

Wstępne listy rankingowe - studia magisterskie

 data wstawienia: 8.03.2018


Ogłoszenie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej

 data wstawienia: 19.02.2018


Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce wraz z Oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów ( załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok 2017/2018 - zarządzenie nr 44/2017 Rektora PW) należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych pok. nr 6
w okresie od dnia 19.02.2018 do 05.03.2018.

 data wstawienia: 15.02.2018


Szanowni Studenci Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia

Zgodnie z §5 pkt 19 Regulaminu studiów PW przed początkiem zajęć, w terminie wyznaczonym przez Dziekana student deklaruje przedmioty, które będzie studiował w danym semestrze. Deklaracja studiowania danego przedmiotu w semestrze odbywa się za pośrednictwem systemu USOS-web.

Od dnia 05.02.2018 do dnia 11.02.2018 w systemie USOS-web zostaną uruchomione zapisy na przedmioty na kolejny semestr. Zapis na przedmiot skutkuje zobowiązaniem do uczęszczania na zajęcia i przystąpienia do zaliczeń. Nie uzyskanie zaliczenia przedmiotu powoduje naliczeniem opłat za powtarzanie zajęć przy kolejnym zapisie na ten przedmiot. Deklaracja ta nie powoduje przypisania studenta do żadnej grupy czy terminu zajęć. Natomiast nie zapisanie się studenta na dany przedmiot powoduje brak możliwości uczęszczania na ten przedmiot.

Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych I i II stopnia nie deklarują przedmiotów na które będą uczęszczać. Zostaną oni automatycznie przypisani do wszystkich zajęć semestru drugiego przewidzianych planem studiów.

Dla każdej grupy dziekańskiej przygotowano plan zajęć przewidziany dla danego semestru.

Po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr, następuje przypisanie zajęć i terminów przedmiotów przewidzianych dla danego semestru i danej grupy dziekańskiej
z uwzględnieniem wcześniej złożonej deklaracji przez studenta.

Na tydzień przed rozpoczęciem zajęć studenci będą mieli dostęp do swoich planów zajęć w systemie USOS-web.

Przypominamy, że grupy dziekańskie nie dają możliwości przenoszenia się na zajęcia pomiędzy grupami. Jedyną możliwością zmiany grupy dziekańskiej jest znalezienie innej osoby na swoje miejsce tzw. osoba za osobę.

__________________________________________________________________________________

Zapisy na zajęcia powtarzane (tzw. „warunki”) będą odbywać się od 16.02.2018r. do 21.02.2018r.  za pośrednictwem USOS-web tak jak to było w poprzednim semestrze.

 data wstawienia: 30.01.2018


 Informacja o EGZAMINIE B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty z języków obcych na studiach niestacjonarnych

 data wstawienia: 12.12.2017


Decyzje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy odebrać w Dziekanacie najpóźniej do dnia 16.12.2017r.

 data wstawienia: 23.11.2017


Ogłoszenie Studium Języków Obcych PW

Lista grup międzywydziałowych

 data wstawienia: 4.10.2017


Szanowni Studenci Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia

Zgodnie z §5 pkt 19 Regulaminu studiów PW przed początkiem zajęć, w terminie wyznaczonym przez Dziekana student deklaruje przedmioty, które będzie studiował w danym semestrze. Deklaracja studiowania danego przedmiotu w semestrze odbywa się za pośrednictwem systemu USOS-web.

Od dnia 07.09.2017 do dnia 14.09.2017 w systemie USOS-web zostaną uruchomione zapisy na przedmioty na kolejny semestr. Zapis na przedmiot skutkuje zobowiązaniem do uczęszczania na zajęcia i przystąpienia do zaliczeń. Nie uzyskanie zaliczenia przedmiotu powoduje naliczeniem opłat za powtarzanie zajęć przy kolejnym zapisie na ten przedmiot. Deklaracja ta nie powoduje przypisania studenta do żadnej grupy czy terminu zajęć. Natomiast nie zapisanie się studenta na dany przedmiot powoduje brak możliwości uczęszczania na ten przedmiot.

Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych I i II stopnia nie deklarują przedmiotów na które będą uczęszczać. Zostaną oni automatycznie przypisani do wszystkich zajęć semestru pierwszego przewidzianych planem studiów.

Dla każdej grupy dziekańskiej przygotowano plan zajęć przewidziany dla danego semestru.

Po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr, następuje przypisanie zajęć i terminów przedmiotów przewidzianych dla danego semestru i danej grupy dziekańskiej
z uwzględnieniem wcześniej złożonej deklaracji przez studenta.

Na tydzień przed rozpoczęciem zajęć studenci będą mieli dostęp do swoich planów zajęć w systemie USOS-web.

Przypominamy, że grupy dziekańskie nie dają możliwości przenoszenia się na zajęcia pomiędzy grupami. Jedyną możliwością zmiany grupy dziekańskiej jest znalezienie innej osoby na swoje miejsce tzw. osoba za osobę.

 __________________________________________________________________________________

Zapisy na zajęcia powtarzane (tzw. „warunki”) będą odbywać się od 01.10.2017r. do 05.10.2017r.  za pośrednictwem USOS-web tak jak to było w poprzednim semestrze.

 data wstawienia: 5.09.2017


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator