Opłaty

OPŁATY ZWIĄZANE ZE STUDIOWANIEM NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM  2017/2018

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Decyzja Rektora nr 188/2017 z dnia 29/09/2017 zmieniająca decyzję nr 72/2017 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Decyzja Rektora nr 72/2017 z dnia 22/05/2017 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Decyzja Rektora nr 58/2016 z dnia 21/04/2016 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Decyzja Rektora nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/95fd4ea6862bba146da0f5bc0faf94c7.pdf

Wszystkie opłaty należy wpłacać na indywidualne konto.

Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych będą dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w module Dla studentów -> Rozliczenia

W tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator