ERASMUS+ praktyki

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+. Zapraszam do zapoznania się z informacją o programie. Zainteresowani proszeni są o aplikowanie i wypełnienie wniosków i dostarczenie ich do dnia 14 kwietnia 2015 do pok. 108. Do 24 kwietnia 2015 r opracowane zostaną listy rekrutacyjne, które do końca kwietnia zostaną przekazane do CWM.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w biurze CWM upływa z dniem 30 czerwca 2015

Rozpoczęcie wyjazdów planowane jest od października 2015 r.

O praktyki mogą się ubiegać studenci, którzy pomyślnie zakończyli pierwszy rok studiów oraz studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą wyjechać jako absolwenci.
Kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów. W stosunku do absolwentów obowiązuje kapitał mobilności z ostatniego ukończonego cyklu studiów.

Praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ mogą trwać od 2 do 3 miesięcy i  muszą się zakończyć przed końcem roku akademickiego 2015/2016. Ostateczny termin zakończenia praktyk to 31 sierpnia 2016 r.

Rozliczyć się z praktyk należy w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pobytu umieszczonej we Wniosku S oraz w umowie, jednak nie później niż do dnia 10 września 2016 r.

W Programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej,  uczelni (posiadającej kartę ECHE na rok 2015/2016), organizacji non-profit lub innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Instytucja, w której będzie odbywana praktyka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Praktyki Erasmusa+ nie można odbyć w placówkach dyplomatycznych naszego kraju, w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi. Zasady odbywania praktyk w ramach ERASMUS+ można znaleźć tutaj


Osoba biorąca udział w rekrutacji i zgłoszona do nas przez Wydziałowego Koordynatora powinna złożyć w naszym biurze następujące dokumenty:
1. Formularz aplikacyjny
2. CV
3. List motywacyjny (CV i list motywacyjny w jęz. angielskim, napisane tak, jak się pisze do potencjalnego pracodawcy)
4. Dyplom lub zaświadczenie z Działu Ewidencji Studentów o ukończeniu studiów (jeżeli osoba chce wyjechać jako absolwent)
5. Wniosek wyjazdowy S
6. Wniosek o przekazanie grantu
7. Kopia karty EKUZ oraz obowiązkowo OC i NNW
8. Upoważnienie (opcjonalnie)

Osoba, która ma już pracodawcę, dostarcza także Learning Agreement for Traineeships. Jeżeli nie ma dokąd pojechać, wówczas otrzyma listę przykładowych pracodawców. Listę wysyłamy po złożeniu dokumentów i po zakończeniu rekrutacji. W tym przypadku obowiązuje kolejność złożenia Learning Agreement for Traineeships, gdyż zwykle miejsc jest bardzo mało i nie wszyscy zgłoszeni będą mogli pojechać.

Dokumenty rozliczeniowe:
1. Zaświadczenie o długości okresu praktyki (z dokładnymi datami pobytu od dnia.... do dnia....),
2. Traineeship certificate (trzecia część Learning Agreement),
3. Dane osobowe
4. Wniosek o przekazanie grantu
5. Ankieta złożona on-line (każdy student otrzyma maila z informacja o dostępie do ankiety w systemie Mobility Tool)
6. Zaświadczenie o zaliczeniu praktyki przez wydział (dokument nie dotyczy absolwentów)
7. Opis wrażeń do zamieszczenia na stronie internetowej CWM

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator