ERASMUS+

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza na spotkanie dla studentów, którzy są zainteresowani wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 219 w Gmachu Głównym.


Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2016/2017. Zapraszam do zapoznania się z informacją o programie. Zainteresowani proszeni są o aplikowanie i wypełnienie wniosków i dostarczenie ich do dnia 15 kwietnia 2016 do pok. 108.

Listę uczelni można pobrać tutaj.

W dniu 18 marca 2016 (piątek) o godz. 15.05 w sali 415 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu ERASMUS+.

Ważne dla studentów pobierających stypendium socjalne

Studenci otrzymujący stypendium socjalne powinni dostarczyć do CWM - w momencie rekrutacji - zaświadczenie o otrzymywaniu tego stypendium w r. 2015/2016. Jednakże o przyznaniu tym studentom dodatkowych pieniędzy na wyjazd Erasmus+ z tego tytułu, będzie decydowało dostarczenie przez nich zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego w r. 2015/2016. Bliższe informacje dotyczące stypendium dodatkowego (program POWAER) zawarte są w ogólnej prezentacji.

Ważne dla studentów o orzeczonym stopniu niepełnosprawności

Studenci o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którzy zamierzają wziąć udział w wyjazdach w ramach programu Erasmus+ powinni dodatkowo złożyć  orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności. Stosowne dokumenty należy złożyć w CWM na minimum dwa miesiące przed planowanym wyjazdem. Bliższe informacje dotyczące stypendium dodatkowego  (program POWAER) zawarte są w ogólnej prezentacji.

Dokumenty ERASMUS+

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Student Application Form (oryginał lub faks)
2. Learning Agreement (oryginał lub faks)
3. Karta Zaliczeń (oryginał)
4. wniosek o przekazanie grantu (oryginał)
5. Wniosek wyjazdowy S  (oryginał)
6. List akceptacyjny z uczelni zagranicznej (oryginał, faks lub mail) - z dokładnymi datami pobytu (dzień-miesiąc-rok)
7. Upoważnienie
8. Kopia karty EKUZ
9. Kopia polisy NNW
10. Kopia polisy OC - opcjonalnie, część uczelni wymaga OC.

Dokumenty rozliczeniowe:
1. Zaświadczenie z uczelni zagranicznej o długości pobytu na studiach (z dokładnymi datami pobytu od dnia.... do dnia....)
2. Transcript of Records (trzecia część Learning Agreement)
3. Zaświadczenie z wydziału o uznaniu okresu studiów za granicą,
4. Dane osobowe studenta
5. Ankieta on-line (każdy student otrzyma maila z informacją o dostępie do ankiety w systemie Mobility Tool)
6. Opis wrażeń (mailowo, w Wordzie - opisy wrażeń będą publikowane na stronie internetowej CWM)
7. Wniosek o przekazanie grantu.
8. Wykaz przedmiotów zrealizowanych za granicą (dla Dziekanatu Wydziału)

Studenci muszą się rozliczyć z wyjazdu w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pobytu, umieszczonej we Wniosku S oraz z umowie. (dokumenty rozliczeniowe)

Dokumenty potrzebne do przedłużenia pobytu:
1. Wniosek o przedłużenie pobytu za granicą
2. Learning Agreement (nowe lub zmiany do pierwotnego)
3. Karta zaliczeń
4. Wniosek wyjazdowy S
5. Wniosek o przekazanie grantu
6. Kopia ubezpieczenia (EKUZ, NNW i ew. OC).

Ważne zmiany w stosunku do lat poprzednich

Ze względu na ograniczone środki finansowe stypendium wyjazdowe na studia będzie przyznawane jedynie na jeden semestr. Przedłużenia pobytu nie będą finansowane.
Nie będą finansowane wnioski na wyjazd na ostatnim dyplomowym semestrze (zarówno studiów inżynierskich jak i magisterskich)

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator