ERASMUS+

Lista główna studentów skierowanych na wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ w roku 2018/2019

Lista rezerwowa studentów skierowanych na wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ w roku 2018/2019


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą programu ERASMUS+ edycja 2018-2019


Rekrutacja Erasmus+ 2018/2019

Instrukcja dla studentów - USOS

Film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS.

https://drive.google.com/file/d/1ED4TZBvpqgrql0IjTaUglOPQA5-8OBes/view


Lista studentów skierowanych na wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ w roku 2017/2018

ERASMUS+ wyjazdy w roku akademickim 2017/2018
Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018. Zapraszam do zapoznania się z informacją o programie. Zainteresowani proszeni są o aplikowanie i wypełnienie wniosków i dostarczenie ich do dnia 19 kwietnia 2017 do pok. 136.
Zebrane wnioski posłużą do opracowania listy głównej i rezerwowej, która 30 kwietnia zostanie przekazana do CWM.

Zasady dotyczące wyjazdów studentów Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017-2018 można znaleźć tutaj. Szczegółowe i aktualne informacje można znaleźć na witrynie Centrum Współpracy Międzynarodowej https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia.

W dniu 17 marca 2017 (piątek) o godz. 15.05 w sali 415 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu ERASMUS+.

Ważne dla studentów pobierających stypendium socjalne

Studenci otrzymujący stypendium socjalne powinni dostarczyć do CWM - w momencie rekrutacji - zaświadczenie o otrzymywaniu tego stypendium w r. 2016/2017. Jednakże o przyznaniu tym studentom dodatkowych pieniędzy na wyjazd Erasmus+ z tego tytułu, będzie decydowało dostarczenie przez nich zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego w r. 2017/2018. Bliższe informacje dotyczące stypendium dodatkowego (program POWER) można znaleźć na stronie CWM: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Program-POWER-dodatkowe-wsparcie-dla-studentow-niepelnosprawnych-i-pobierajacych-stypendium-socjalne.

Ważne dla studentów o orzeczonym stopniu niepełnosprawności

Studenci o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którzy zamierzają wziąć udział w wyjazdach w ramach programu Erasmus+ powinni dodatkowo złożyć  orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności. Stosowne dokumenty należy złożyć w CWM na minimum dwa miesiące przed planowanym wyjazdem. Bliższe informacje dotyczące stypendium dodatkowego  (program POWER) zawarte są stronie https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Program-POWER-dodatkowe-wsparcie-dla-studentow-niepelnosprawnych-i-pobierajacych-stypendium-socjalne

Dokumenty ERASMUS+

Rozliczenie na Wydziale
Lista niezbędnych dokumentów związanych z wyjazdem jest dostępna tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Formalnosci-przed-wyjazdem.
Procedury związane z rozliczeniem wyjazdu można znaleźć tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Formalnosci-po-przyjezdzie-do-rozliczenia
Kwestie dotyczące przedłużenia pobytu opisane są tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Formalnosci-do-przedluzenia-wyjazdu

Ważne zmiany w stosunku do lat poprzednich

Wszyscy zakwalifikowani studenci (z listy podstawowej, rezerwowej, warunkowej etc.) wyjeżdżający na semestr zimowy, na cały rok oraz na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są do złożenia w UAPE do dnia 30 czerwca 2017 następujących dokumentów aplikacyjnych: Student Application Form i Formularz – konto bankowe.

Pozostałe dokumenty można uzupełniać w następujących terminach:
do dnia 15 września 2017 - studenci wyjeżdżający na semestr zimowy i na cały rok
oraz
do dnia 15 grudnia 2017 - studenci wyjeżdżający na semestr letni oraz studenci przedłużający pobyt na kolejny semestr (letni).
 
Niedostarczenie dokumentów w podanych terminach powoduje automatycznie skreślenie z listy wyjeżdżających.
Dokumenty należy składać w UAPE, ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI piętro.

Osoby wyjeżdżające na studia w ramach programu ERASMUS+  są zobowiązane do wypełnienia testu językowego on-line przed wyjazdem oraz po zakończeniu pobytu. Od wypełnienia testu przed wyjazdem jest uzależniona wypłata pierwszej raty dofinansowania (70%), a wypłata drugiej raty – oprócz warunków opisanych powyżej, także od wypełnienia testu on-line po zakończeniu pobytu.

Lista uczelni w ramach umowy ERASMUS+

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator