Zakład Biologii

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel. (+4822) 621 29 79, (+4822) 234 53 06
fax. (+4822) 621 29 79
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł


Zakład Biologii posiada ponad 50-letnie doświadczenie w kształceniu studentów i w badaniach naukowych. Do realizacji zadań naukowych i dydaktycznych Zakład Biologii stosuje najnowsze techniki oznaczeń biologicznych, w tym metody biologii molekularnej: PCR, RAPD-PCR, FISH, Comet Assay, VTG Elisa, SOS-Chromotest.

Główne kierunki badań:

1. Biologiczna eliminacja związków organicznych i nieorganicznych z wód, ścieków, gleby i powietrza

 • bioremediacja gruntów z produktów ropopochodnych (paliwo lotnicze, olej napędowy, ropa naftowa, benzyna, smary) – patent PAT.180141, 1995 zastosowany we współpracy z firmą HydroGeoTechnika sp. z o.o.,
 • biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych (technologia usuwania styrenu, cykloheksanolu, cykloheksanonu, trichloroetenu – skala przemysłowa),
 • biodegradacja chłodziw (unieszkodliwianie zużytych chłodziw emulsyjnych, patent PAT.204489, 2009),
 • biodegradacja związków refrakcyjnych w polu magnetycznym,
 • testy biodegradacji (OECD, ISO, CEN),
 • usuwanie metali ciężkich ze ścieków - biosorpcja (patent PAT.199954, 2001),
 • bioługowanie metali z odpadów i osadów ściekowych (nagroda Genius na Innovation Technologies, Budapeszt, 2002).

2. Ocena mikrobiologiczna biocenozy osadu czynnego

 • oznaczenia ilościowe i identyfikacja bakterii biorących udział w usuwaniu związków biogennych,
 • oznaczenia ilościowe i identyfikacja bakterii nitkowatych.

3. Ekotoksykologia

 • monitorowanie ekotoksyczności wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odcieków -  testy konwencjonalne jedno- i wielogatunkowe, badania molekularne,
 • ocena ryzyka w środowisku - metody deterministyczne i probabilistyczne.

4. Kontrola sanitarna i mikrobiologiczna

 • woda do spożycia (w tym oznaczanie bakterii z rodzaju Legionella),
 • ścieki,
 • osady i gleby,
 • powietrze wewnętrzne i atmosferyczne,
 • systemy klimatyzacji i wentylacji,
 • sieci wodociągowe,
 • sieci ciepłownicze,
 • instalacje przemysłowe,
 • korozja mikrobiologiczna zbiorników paliw, sieci ciepłowniczych i wodociągowych.

5. Produkcja energii odnawialnej i materiałów użytkowych z odpadów

 • produkcja biogazu (procesy fermentacji metanowej),
 • produkcja bioetanolu,
 • pozyskiwanie polihydroksykwasów ze ścieków.


Projekty UE zrealizowane w Zakładzie Biologii (6 Program Ramowy):

 • Production of biogas and fertilisers out of wood and straw (PROBIO) – CRAFT project. Kierownik projektu: Ewa Karwowska, 2004-2006.
 • Innovative process for the on-site decontamination of soils (ECO-SOIL) – CRAFT project. Kierownik projektu: Ewa Zborowska, 2004-2006.
 • An innovate method for the on-site remediation of polluted soil under existing infrastructures (CLEANSOIL) – INCO project. Kierownik projektu: Adam Muszyński, 2005-2008.

Projekty krajowe zrealizowane w Zakładzie Biologii:

 • Ocena zmian w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu wodnego w obecności wybranych pestycydów chloroorganicznych na podstawie badań ekotoksykologicznych. Projekt badawczy własny nr 7 T09C 008 20. Kierownik projektu: Maria Łebkowska, 2001-2003
 • Ocena oddziaływania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na biocenozę osadów dennych. Projekt badawczy własny nr 3 T09C 004 28. Kierownik projektu: Maria Łebkowska, 2005-2008
  Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów odlotowych w reaktorach hybrydowych. Projekt badawczy własny nr N N523 415635. Kierownik projektu: Agnieszka Tabernacka, 2008-2011
 • Biodegradacja formaldehydu w ściekach przy zastosowaniu stałego pola magnetycznego. Projekt badawczy własny nr N N523 453436. Kierownik projektu: Maria Łebkowska, 2009-2012
 • Usuwanie metali ciężkich z odpadów przemysłowych przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów. Projekt badawczy własny nr N N305 068037. Kierownik projektu: Ewa Karwowska, 2009-2012
 • Ekotoksykologiczna ocena zagrożenia i ryzyka wywołanego obecnością wybranych farmaceutyków w wodach powierzchniowych. Projekt badawczy własny nr N N523 422537. Kierownik projektu: Monika Załęska-Radziwiłł, 2009-2012
 • Ocena zależności pomiędzy układem technologicznym a strukturą zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym w układach pełnoskalowych z podwyższoną eliminacją biogenów. Projekt badawczy własny nr N N523 736540. Kierownik projektu: Adam Muszyński, 2012-2014.
 • Inteligentne funkcja opakowań z dodatkiem materiałów nanostrukturalnych do zastosowań w ochronie żywności (jako współwykonawca). MNT/Smartpack/2012. Projekt realizowany w ramach ERA-NET MNT. 2012-2015

Projekty krajowe i międzynarodowe aktualnie realizowane w Zakładzie Biologii:

 • Blue gas – polski gaz łupkowy. Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego oraz na etapie eksploatacji, w tym monitoring wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych. Projekt realizowany w ramach programu Blue gas – polski gaz łupkowy. Kierownik zadań WP1 (T 1, 2) i WP 2 (T 2, 4): Monika Załęska-Radziwiłł, 2013-2016.
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator