Profesor Wojciech Lipiński

Wojciech Lipiński (ur. 1976). Profesor The Australian National University, specjalista z zakresu cieplnych i chemicznych technologii przetwarzania energii słonecznej. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu (1991–1995). Studia magisterskie ukończył na kierunku Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (1995–2000).
Wojciech_Lipinski
Wojciech_Lipinski
Wojciech_Lipinski
Wojciech_Lipinski
Współpracował z Profesorem Stanisławem Pisarczykiem, dr inż. Andrzejem Szamowskim, dr inż. Jackiem Stasierskim oraz doc. dr inż. Januszem Wierzbickim w ramach działalności Kola Naukowego Inżynierii Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska PW, którym kierował w latach 1997–2000. Współpracował również z Profesorem Romanem Domańskim w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, a także z dr inż. Andrzejem Witą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Pracę magisterską dotycząca małych elektrowni wodnych napisał pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Szamowskiego. W latach 2000–2001 odbył staż pomagisterski na Eidgenössische Technische Hochschule w Zürichu (ETHZ), gdzie ukończył studia doktoranckie (2001–2004) pod kierunkiem Profesora Aldo Steinfelda. W 2009 uzyskał habilitację na ETHZ. Od 2009 do 2013 pracował na stanowisku Assistant Professor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na University of Minnesota, a w 2013 roku wyjechał do Australii żeby objąć stanowisko Associate Professor (2013–2015) oraz kierownika Solar Thermal Group w Szkole Inżynierii na The Australian National University (2013–2021). Tytuł profesora uzyskał w 2016 roku.
Wojciech_Lipinski
Wojciech_Lipinski Wojciech_Lipinski Wojciech_Lipinski Wojciech_Lipinski
Obecne zainteresowania Profesora Lipińskiego to procesy przenoszenia masy, pędu oraz energii, w szczególności procesy przenoszenia energii przez promieniowanie, przepływy wielofazowe z reakcjami chemicznymi oraz termiczna i termochemiczna konwersja energii słonecznej, np. w zastosowaniach do produkcji paliw odnawialnych i procesów przemysłowych. Profesor Lipiński opublikował ponad 160 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Pracował, jako członek rad redakcyjnych dla czasopism Solar Energy, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Computational Thermal Sciences, and ASME Journal of Solar Energy Engineering. Jest członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowego Centrum Wymiany Masy i Ciepła. Jest członkiem kilku innych towarzystw naukowych takich jak American Society of Mechanical Engineers (ASME), American Institute of Chemical Engineers (AIChE), Optical Sciety of America (OSA), American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) oraz European Physical Society (EPS).
Wojciech_Lipinski Wojciech_Lipinski Wojciech_Lipinski Wojciech_Lipinski
Wkład naukowy i dydaktyczny Profesora Lipińskiego został wyróżniony kilkoma nagrodami, m.in. Hilti Award for Innovative Research (ETH Zurich, 2006), College of Science and Engineering Outstanding Professor Award (University of Minnesota, 2010), Raymond Viskanta Award in Radiative Transfer (Elsevier, 2013), ARC Future Fellowship (Australia, 2014) oraz Yellot Award (ASME, 2020).
Zmiana rozmiaru fontu