Roczny dostęp do Grammarly Premium dla pracowników

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Biblioteka Główna wykupiła roczny dostęp do Grammarly Premium.
Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim. Grammarly sprawdza gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię (zasady działania).

Zgłoszenie w sprawie założenia konta prosimy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl).
Liczba kont jest ograniczona w ramach poszczególnych grup użytkowników.
W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o  czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.

Grammarly umożliwia korzystanie z funkcjonalności, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów:
– w programie Word
– w przeglądarce internetowej
– jako aplikacja desktopowa dla Windows i macOS
– oraz jako aplikacja mobilna

Więcej informacji na stronie: www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/871-program-grammarly-wersja-premium

Zmiana rozmiaru fontu