Uroczyste zakończenie 1. edycji studiów podyplomowych Utrzymanie obiektów hydrotechnicznych

W dniu 21 czerwca br. na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste zakończenie I edycji studiów podyplomowych pt.: Utrzymanie obiektów hydrotechnicznych.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele PGW Wody Polskie: Zastępca Prezesa ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą – Pan Mateusz Balcerowicz oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem – Pan Przemysław Sobiesak.

Nasz Wydział reprezentowali: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni – Dziekan WIBHiIŚ PW, dr hab. inż. Agnieszka Machowska – Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni – kierownik studiów podyplomowych, dr hab. inż. Apoloniusz Kodura – kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

Więcej informacji o studiach podyplomowych Utrzymanie obiektów hydrotechnicznych, znajduje się tutaj.

Zmiana rozmiaru fontu