Zapisy do II edycji szkoły letniej “ENHANCE Summer School on Sustainable Entrepreneurship and Innovation (SEI)” – DEADLINE 24 kwietnia 2023 r.

Uniwersytet Techniczny Chalmersa (Szwecja) zaprasza studentów uczelni ENHANCE do drugiej edycji szkoły letniej ENHANCE Summer School on Sustainable Entrepreneurship and Innovation (SEI).

Szkoła letnia SEI oferuje uczestnikom intensywne wprowadzenie w kluczowe zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, przedsiębiorczością i innowacjami oraz powiązaniami między nimi.
Wymagania wstępne:

Osobami aplikującymi do SEI mogą być studenci studiów magisterskich lub doktoranckich. Muszą oni spełniać następujące warunki:
– w przypadku studiów magisterskich – mieć zaliczony co najmniej 1 semestr studiów
– w przypadku studiów doktoranckich – mieć zaliczone co najmniej 2 semestry studiów

WAŻNE!!! Rekrutacja nie obejmuje osób znajdujących się na ostatnim semestrze ostatniego roku studiów magisterskich lub doktoranckich.

Szczegóły dotyczące szkoły letniej i rekrutacji: TUTAJ.

R E K R U T A C J A   P O T R W A   D O  :  2 4  k w i e t n i a  2 0 2 3  r. 

Pytania dotyczące udziału w II edycji SEI oraz wnioski rekrutacyjne należy kierować do p. Mileny Gołofit-Stawińskiej, na adres: milena.stawinska@pw.edu.pl

Informacje o I edycji SEI: TUTAJ.

Wersja angielska informacji o II edycji SEI znajduje się na stronie internetowej CWM. 
Informacja w j. polskim i angielskim jest również dostępna na Facebooku CWM.

Zmiana rozmiaru fontu