Laboratorium Podstawowych Pomiarów Cieplnych

W laboratorium Pomiarów Cieplnych prowadzone są zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne z przedmiotów podstawowych: wymiana ciepła, miernictwo cieplne, termodynamika techniczna, podstawy metrologii, energetyczne wykorzystanie biomasy oraz z przedmiotów zawodowych: ogrzewnictwo, wentylacja. Laboratorium dysponuje szeregiem stanowisk dydaktyczno-badawczych co umożliwia zorganizowanie kursów, szkoleń dopasowanych do indywidualnych oczekiwań. Pracownicy laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, doświadczenie zawodowe w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacja instalacji sanitarnych.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • Wyznaczanie sprawności temperaturowej wymiennika krzyżowego.
 • Badanie współczynnika COP pompy ciepła
  w centrali wentylacyjnej.
 • Badanie charakterystyki wentylatora promieniowego oraz określanie strumienia objętości powietrza różnymi technikami.
 • Badanie sprawności i bilansowanie gazowego kotła kondensacyjnego.
 • Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. oraz ct.
 • Termometry oporowe i termoelektryczne.
 • Wzorcowanie manometrów sprężynowych
  i przetworników ciśnienia (wentylacyjnych).
 • Analiza gazów różnymi metodami.
 • Badanie grzejnika konwekcyjnego
  i podłogowego.
 • Określanie wartości współczynników przejmowania ciepła dla konwekcji swobodnej i wymuszonej.
 • Określanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw ciekłych i gazowych.
 • W laboratorium posiadamy stanowiska dydaktyczne wykorzystywane do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów podstawowych i zawodowych: Ogrzewnictwo, Wentylacja, Wymiana Ciepła, Miernictwo Cieplne, Metrologia i Systemy Pomiarowe, oraz Energetyczne Wykorzystanie Biomasy.
 • Możliwość zorganizowania kursów związanych z pomiarami wykonywanymi
  w instalacjach HVAC.
 • Możliwość zorganizowania kursów z zakresu technik pomiaru: ciśnienia, temperatury, wilgotności gazów, analizy gazów, strumieni objętości i masy płynów, ciepła spalania
  i wartości opałowej paliw stałych (węgiel, biomasa) oraz gazowych.
Kontakt
Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: dr inż. Dariusz Ksionek

Zmiana rozmiaru fontu