Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych PW: https://www.ca.pw.edu.pl/index.php/Kanclerz/Dzial-Zamowien-Publicznych

Szczegółowe informacje o postępowaniach znajdują się na stronie – www.zamowienia.pw.edu.pl

Ogłoszenia o zamówieniach – www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

 

Zmiana rozmiaru fontu