Lokalizacja i dane kontaktowe

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa


Biuro Dziekana

Pokój nr 113
tel.: 22 234-7489; 22 234-5945


Sekretariat Wydziału

Pokój nr 302
tel.: 22 234-7887, 22 234-7465, 22 234-7832; 22 234-5705
e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl


Dziekanat

Pokój nr 110
tel.: 22 234-7425, 22 234-5406
e-mail:  dziekanat.wibhis@pw.edu.pl


Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

Pokój nr 110
tel.: 22 234-7597
e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu