Kandydaci

 

Stacjonarne studia II stopnia prowadzone są na kierunkach:

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Aktualne informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić kandydaci na studia stacjonarne II stopnia publikowane są na stronie głównej Uczelni, w dziale Kandydaci. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia II stopnia wraz z aktualnym wykazem niezbędnych dokumentów opublikowany zostanie również na stronie internetowej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska przed rozpoczęciem rekrutacji w danym roku akademickim.

Pobierz informator (wersja polska)

Pobierz informator (wersja angielska)

Zgłoszenia

Zgłoszenia od kandydatów na studia I i II stopnia są przyjmowane tylko drogą internetową, przez stronę główną Politechniki Warszawskiej: 

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia

Po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje swój numer identyfikacyjny oraz indywidualny numer konta dla wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dla kandydata zakładana jest jego strona, do której ma stały dostęp, może na niej dokonywać poprawek oraz otrzymuje przez nią komunikaty.

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22 629-60-70, 22 234-7412
fax. 22 234-7429
e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu