Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego WIBHIS

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 31/2022 Rektora PW z dnia 5/05/2022 w sprawie zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach Politechniki Warszawskiej

postanowienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla obiektu powinny być znane i przestrzegane przez osoby z niego korzystające, w szczególności:
1) pracowników, studentów i doktorantów;
2) uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
3) praktykantów, stażystów i wolontariuszy;
4) pracowników wykonujących czynności w ramach prac interwencyjnych;
5) pracowników firm zewnętrznych świadczących stałe usługi w gmachach/obiektach;
6) osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dostępną pod tym linkiem. W celu otwarcia pliku prosimy o zwrócenie się po hasło do następujących działów: Sekretariat, Biuro Dziekana lub Dział Finansowo-Ekonomiczny.

Pracowników WIBHIŚ informujemy, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest umieszczona również w Sharepoint WIBHIŚ.

Zmiana rozmiaru fontu