Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

CZŁONKOWIE RADY DYSCYPLINY Z WIBHIŚ

W skład Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w kadencji trwającej od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r. wchodzą następujący Pracownicy WIBHiŚ: 

 • dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni 
 • dr Jan Bogacki
 • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Marta Chludzińska, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Paweł Falaciński 
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler 
 • prof. dr hab. Ewa Karwowska 
 • dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Małgorzata Loga, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Lech Łobocki, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Agnieszka Machowska
 • dr hab. inż. Agnieszka Malesińska 
 • dr hab. inż. Piotr Marcinowski
 • dr hab. inż. Maria Markiewicz 
 • dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni 
 • dr hab. Krystyna Niesiobędzka
 • dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni 
 • dr inż. Magdalena Reizer 
 • dr inż. Jerzy Sowa 
 • dr hab. inż. Joanna Strużewska-Krajewska, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski 
 • dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn 
 • dr hab. inż. Maciej Witek, prof. uczelni 
 • mgr inż. Marta Wiśniewska 
 • dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni 
 • prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł 
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki 
 • dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni 

PEŁEN SKŁAD RADY DYSCYPLINY – BIP


Zmiana rozmiaru fontu