Studenci

Doręczanie decyzji administracyjnych – USOSweb


UWAGA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 marca 2023 r.

pisma wydawane w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego, umorzenia postępowania administracyjnego oraz decyzje administracyjne wydawane w pierwszej i drugiej instancji, dotyczące skreślenia z listy studentów, doręczane będą studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

USOSweb – moduł Decyzje administracyjne

 

W niniejszym dziale znajdują się informacje dotyczące:

Informacje umieszczone w tym dziale mają charakter stały. Informacje bieżące i komunikaty adresowane do studentów umieszczane są na stronie głównej, w kategorii “Studenci”.

Zmiana rozmiaru fontu