Badania lekarskie

Badania lekarskie kandydatów na studia (Medycyna Pracy)

 

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.
Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z IRK (zakładka Do pobrania).
Badania lekarskie można wykonać m.in. w MWOMP w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25, tel.kom.695 695 413 w godz.7.30-15.00: www.mwomp.pl

Ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów należy dostarczyć do dziekanatu.

Zarządzenie nr 90/2021 Rektora PW z dnia 8.10.2021 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz badań lekarskich kandydatów na studia i do szkół doktorskich oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Lista placówek wykonujących badania finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy https://mwomp.pl/badania-uczniow/badania-uczniow/

Zmiana rozmiaru fontu