Wydział

Powstanie Wydziału datuje się na rok 1915. Od początku miał on charakter elitarny i interdyscyplinarny. Do dnia dzisiejszego kierujemy się misją łączenia tradycji oraz nowoczesności z szczególnym naciskiem na praktykę. Dowodem tego jest wieloletnia współpraca Wydziału z sektorem przemysłu w kraju i na świecie oraz liczne realizacje na rzecz podmiotów gospodarczych, patenty oraz wdrożenia opracowanych technologii. Przez ponad przeszło 100 lat, mury Wydziału opuściło wielu wybitnych inżynierów, których wiedza niejednokrotnie odmieniła oblicze inżynierii środowiska na świecie.

Obecnie struktura organizacyjna Wydziału obejmuje Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz sześć Zakładów: Biologii; Budownictwa Wodnego i Hydrauliki; Informatyki i Badań Jakości Środowiska; Klimatyzacji i Ogrzewnictwa; Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych oraz Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków.

Oferujemy studia I i II stopnia w języku polskim na kierunkach Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska oraz w języku angielskim na kierunku Environmental Engineering. Jednocześnie od 1 października 2019 roku, kształcenie III stopnia, dotychczasowe studia doktoranckie, prowadzone jest za pośrednictwem Szkół Doktorskich, gdzie proces kształcenia przez naszą jednostkę realizowany jest w dwóch dyscyplinach naukowych: inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Równocześnie w ramach działalności dydaktycznej Wydział od ponad 40 lat prowadzi szereg dwusemestralnych studiów podyplomowych, których głównym celem jest uaktualnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji z zakresu inżynierii środowiska, inżynierii wodnej oraz ochrony środowiska. Ponadto w ofercie dydaktycznej od roku 2016 posiadamy interdyscyplinarny, międzyuczelniany kierunek studiów – Biogospodarka.

Studia na Wydziale pozwalają nie tylko na zdobycie wielodziedzinowej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zasobów wiedzy praktycznej. Naszym studentom oferujemy 37 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową.

Naszą kadrę badawczo-dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści i eksperci w zakresie szeroko rozumianego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz budownictwa wodnego, na których potencjał i oddziaływanie mieli protoplaści naszego Wydziału, będący prekursorami współczesnej inżynierii środowiska, twórcami m.in. “polskiej szkoły ochrony powietrza”, “polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa” czy “chemii sanitarnej w Polsce”. Fundamentalny wpływ na rozwój naszego Wydziału oraz reprezentowanych na nim dziedzin nauki miały pokolenia naszych pracowników.

Działalność wielu naszych specjalistów ma swoje podstawy w bezpośredniej współpracy z zespołami badawczymi innych uczelni wyższych,  przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracji państwowej. Doświadczenie inżynierskie implementowane jest do procesu dydaktycznego, a wiedza naukowa wykorzystywana jest w celu rozwiązywania problemów inżynierskich.

 

Przy Wydziale funkcjonuje także Rada Konsultacyjna, jako organ doradczy skupiający przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji państwowych umożliwiający dostosowanie naszych programów dydaktycznych do zmieniających się wymagań rynku pracy.

W czasie trwania studiów oferujemy jednocześnie odbycie praktyk zawodowych pozwalających na zdobycie wiedzy praktycznej oraz przynależność do studenckich Kół Naukowych, w których aktywność skupiona jest wokół problemów badawczych podejmowanych na Wydziale. Jest to “przedsionek” do czekających już w docelowym życiu zawodowym wyzwań. Dodatkowo umożliwiamy udział w międzynarodowych programach wymiany studenckiej (Erasmus+, Athnes i in.).


Kreujemy przyszłość!

Zmiana rozmiaru fontu