Rada Wydziału

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

W KADENCJI 2020 – 2024

 

Dziekan 

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Prodziekani 

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki 

dr hab. inż. Agnieszka Machowska – Prodziekan ds. Studiów 

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski – Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych 

Profesorowie i Doktorzy habilitowani 

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

prof. dr hab. Ewa Karwowska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki

dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni

dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof uczelni

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof uczelni

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni

dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni

dr hab. inż. Joanna Strużewska, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni

dr inż. Wiktor Treichel, prof. uczelni

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni

dr hab. inż. Jan Winter, prof. uczelni

dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni

dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

dr hab. inż. Marta Chludzińska

dr hab. inż. Paweł Falaciński

dr hab. inż. Apoloniusz Kodura

dr hab. inż. Małgorzata Loga            

dr hab. inż. Agnieszka Malesińska

dr hab. inż. Piotr Marcinowski

dr hab. inż. Maria Markiewicz

dr hab. Krystyna Niesiobędzka

dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn

dr hab. inż. Maciej Witek

dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub doktorami habilitowanymi

dr Jan Bogacki            

dr inż. Agnieszka Dąbska

dr inż. Michał Kubrak            

dr inż. Karol Przeździecki                        

dr inż. Jerzy Sowa                                    

dr inż. Łukasz Szarek            

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Beata Bałdyga

mgr Magdalena Jarosz            

mgr inż. Monika Wiśniewska-Wawryniuk

 

Przedstawiciele samorządu studentów

Rozalia Bernat

Michał Bloch

Jakub Borek

Katarzyna Cimińska

Gabriela Dobiecka

Jakub Fenert

Aleksander Konca

Mikołąj Majchrzak

Aleksandra Mozolewska

Sebastian Rzemiński

Natalia Sobolewska

 

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Bartosz Bednarz


Zmiana rozmiaru fontu