Rada Wydziału

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

W KADENCJI 2020 – 2024

 

Dziekan 

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Prodziekani 

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki 

dr hab. inż. Agnieszka Machowska – Prodziekan ds. Studiów 

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni – Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych 

Profesorowie i Doktorzy habilitowani 

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

prof. dr hab. Ewa Karwowska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki

dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni

dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni

dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Malesińska, prof. uczelni

dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni

dr hab. inż. Joanna Strużewska, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni

dr inż. Wiktor Treichel, prof. uczelni

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni

dr hab. inż. Jan Winter, prof. uczelni

dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

dr hab. inż. Marta Chludzińska

dr hab. inż. Agnieszka Dąbska

dr hab. inż. Małgorzata Loga            

dr hab. inż. Piotr Marcinowski

dr hab. inż. Maria Markiewicz

dr hab. Krystyna Niesiobędzka

dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn

dr hab. inż. Maciej Witek

dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub doktorami habilitowanymi

dr Jan Bogacki            

dr inż. Michał Kubrak            

dr inż. Karol Przeździecki                        

dr inż. Jerzy Sowa                                    

dr inż. Łukasz Szarek

dr inż. Piotr Ziętek     
      

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Beata Bałdyga

mgr Magdalena Jarosz            

lic. Iwona Latecka

Przedstawiciele samorządu studentów

Rozalia Bernat

Michał Bloch

Jakub Borek

Gabriela Dobiecka

Jakub Fenert

Zuzanna Gładysz

Aleksander Konca

Mikołąj Majchrzak

Aleksandra Mozolewska

Maja Pękul

Mikołaj Rokicki

 

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Bartosz Bednarz


Emerytowani Nauczyciele Akademiccy 

dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

dr hab. inż. Witold Chmielnicki

dr hab. inż. Andrzej Kraszewski

dr hab. inż. Marek Mitosek

dr hab. inż. Jeremi Naumczyk

dr hab. inż. Andrzej Osiadacz                        

dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk                

dr inż. Bohdan Utrysko

dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni

Przedstawiciele Związków Zawodowych 

mgr inż. Dominika Mucha 

Obsługa Administracyjna 

mgr inż. Maja Dąbrowska – Sekretarz Rady Wydziału 

Terminarz Posiedzeń: 

25 października 2022 r.

22 listopada 2022 r.

20 grudnia2022 r.

24 stycznia 2023 r.

21 lutego 2023 r. – posiedzenie przełożone na 28 lutego 2023 r.

21 marca 2023 r.

18 kwietnia 2023 r.

23 maja 2023 r.

27 czerwca 2023 r.

19 września 2023 r.

 

 

 


Zmiana rozmiaru fontu