Rada Wydziału

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

W KADENCJI 2020 – 2024

 

Dziekan 

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Prodziekani 

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki 

dr hab. inż. Agnieszka Machowska – Prodziekan ds. Studiów 

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni – Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych 

Profesorowie i Doktorzy habilitowani 

prof. dr hab. inż. Artur Badyda

prof. dr hab. Ewa Karwowska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki

dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Kochanek

dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Malesińska, prof. uczelni

dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni

dr hab. inż. Joanna Strużewska, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni

dr inż. Wiktor Treichel, prof. uczelni

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni

dr hab. inż. Jan Winter, prof. uczelni

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

dr hab. inż. Marta Chludzińska

dr hab. inż. Agnieszka Dąbska

dr hab. inż. Małgorzata Loga     

dr hab. inż. Piotr Janusz       

dr hab. inż. Piotr Marcinowski

dr hab. inż. Maria Markiewicz

dr hab. Krystyna Niesiobędzka

dr hab. inż. Dorota Pusłowska – Tyszewska

dr hab. inż. Mariusz Rogulski

dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn

dr hab. inż. Maciej Witek

dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub doktorami habilitowanymi

dr Jan Bogacki            

dr inż. Michał Kubrak            

dr inż. Karol Przeździecki                        

dr inż. Jerzy Sowa                                    

dr inż. Łukasz Szarek

dr inż. Piotr Ziętek     
      

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Beata Bałdyga

mgr Magdalena Jarosz            

lic. Iwona Latecka

Przedstawiciele samorządu studentów

Aleksandra Błaszak

Kamila Błoniewska

Gabriela Dobiecka

Wojciech Filipkowski

Zuzanna Gładysz

Aleksander Konca

Katarzyna Krawczyk

Paweł Krawczyk

Julia Ługowska

Kornel Nosarzewski

Natalia Kopyszko

 

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Bartosz Bednarz


Emerytowani Nauczyciele Akademiccy 

prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

dr hab. inż. Witold Chmielnicki, prof. uczelni

dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Marek Mitosek

dr hab. inż. Jeremi Naumczyk, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz                        

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk                

doc. dr inż. Bohdan Utrysko

dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni

Przedstawiciele Związków Zawodowych 

mgr inż. Dominika Mucha 

Obsługa Administracyjna 

lic. Krzysztof Łabęda – Sekretarz Rady Wydziału 

Terminarz Posiedzeń: 

24 października 2023 r.

21 listopada 2023 r.

19 grudnia2023 r.

23 stycznia 2023 r. – posiedzenie przełożone na 30 stycznia 2024 r.

20 lutego 2024 r.

19 marca 2024 r.

23 kwietnia 2024 r.

21 maja 2024 r.

25 czerwca 2024 r.

24 września 2024 r.

 

 

 


Zmiana rozmiaru fontu