Zeszyty Naukowe

Prace Naukowe PW serii „Inżynieria Środowiska”

Do druku w wydawnictwie Prace Naukowe PW serii „Inżynieria Środowiska” p.t. „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA”, w pierwszej kolejności przyjmowane są oryginalne, dotychczas nie publikowane prace, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych. Mogą także zostać zakwalifikowane oryginalne prace przeglądowe z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. W przypadku doktorantów, do druku przyjmowane są jedynie publikacje zaakceptowane przez promotora lub opiekuna pracy doktorskiej.

Zmiana rozmiaru fontu