Władze Wydziału

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni
 e-mail: biuro.dziekana.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: poniedziałki, godz. 14:00 – 16:00* w formie zdalnej lub stacjonarnej


Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni

e-mail: dziekan.nauka.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: piątki, godz. 8:15 – 10:00* w formie stacjonarnej lub zdalnej

 


Studia stacjonarne

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. Agnieszka Machowska

e-mail: dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: poniedziałki, godz. 12:30 – 13:30* w formie zdalnej lub stacjonarnej

 

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Mirosław Szyłak – Szydłowski
e-mail: dziekan.studenckie.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: czwartki, godz. 9:15 – 10:15* w formie zdalnej lub stacjonarnej

 


Studia niestacjonarne i podyplomowe

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
i Podyplomowych
dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz
e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: środy, godz. 15:00 – 16:00* i soboty zjazdowe 16:00 – 17:00* w formie zdalnej lub stacjonarnej

 

* Prosimy o umówienie dokładnego terminu spotkania w Biurze Dziekana / Sekretariacie / Dziekanacie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

Zmiana rozmiaru fontu