Władze Wydziału

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni
 e-mail: biuro.dziekana.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: poniedziałki, godz. 14:00 – 16:00* w formie zdalnej lub stacjonarnej

 

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni

e-mail: dziekan.nauka.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: piątki, godz. 8:15 – 10:00* w formie stacjonarnej lub zdalnej

 

Studia stacjonarne

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. Agnieszka Machowska

e-mail: dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: wtorki, godz. 13:00 – 14:00 pok. 108 po uprzednim umówieniu mailowym

 

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Mirosław Szyłak – Szydłowski, prof. uczelni
e-mail: dziekan.studenckie.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: środa, godz. 14:15 – 15:00, pok. 232* w formie zdalnej lub stacjonarnej

 

Studia niestacjonarne i podyplomowe

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
i Podyplomowych
dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz
e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl

Dyżury: środy, godz. 15:00 – 16:00* i soboty zjazdowe 16:00 – 17:00* w formie zdalnej lub stacjonarnej

 

* Prosimy o umówienie dokładnego terminu spotkania w Biurze Dziekana / Sekretariacie / Dziekanacie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

Zmiana rozmiaru fontu