Wydziałowa Komisja Wyborcza

Uchwała nr 19 WKR z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej WIBHiIŚ  

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/ea160fb177d8d1285f6698f30881027c.pdf

Informacje  Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Informacje podstawowe Wydziałowej Komisji Wyborczej

Lista zgłoszonych Kandydatur w okręgu nr 8 w wyborach na kadencję 2024-2028

Wyniki Wyborów w gr. A w dniu 12.01.2024 r.

Wyniki wyborów w gr. B, Bw i C w dniach 12 i 15.01.2024

Wyniki wyborów w gr. A, B, Bw i C w dniach 12 i 15 stycznia 2024

Wyniki wyborów na przewodniczącego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego na I posiedzeniu Kolegium w dniu 26 marca 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Wydziałowego Kolegium Elektorów

Wybory uzupełniające

Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 22-23 stycznia 2024

Terminarz Wyborów na kadencję 2024-2028 WIBHiŚ 

Terminarz Wyborów na Kadencję 2024-2028 WIBHiŚ

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informacja UKR z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wzór zgłaszania kandydatury 

Wzór zgłoszenia kandydatury

Wzór oświadczenia kandydata  o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach pośrednich do Senatu i kolegium elektorów do wyboru Rektora 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu przesłanek biernego prawa wyborczego w wyborach do Senatu.’

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowania oraz spełnianiu przesłanek biernego prawa wyborczego w wyborach do kolegium elektorów do wyboru Rektora.

Wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do pośredniego kolegium elektorów, Rady Wydziału oraz wydziałowego kolegium elektorów 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do pośredniego kolegium elektorów, rady wydziału, wydziałowego kolegium elektrów

Ogłoszenie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Wydziałowego Kolegium Elektorów
Ogłoszenie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Wydziałowego Kolegium Elektorów

Regulamin Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego
Regulamin postępowania w sprawie wyłonienia kandydata do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana oraz opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji prodziekanów WIBHiIŚ

Wzór zgłaszania kandydatury na funkcję Dziekana
Wzór zgloszenia kandydatury na Dziekana (zał.nr 1)

Wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana
Wzór na kandydowanie na funkcję Dziekana zgoda+oświadczenie (zał. nr 2)

Harmonogram dalszego przebiegu wyborów

Harmonogram dalszego przebiegu wyborów (zał. nr 3)

Uchwała nr 1 z dnia 26 marca 2024 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania w sprawie wyłonienia kandydata do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekna WIBHiIŚ
Uchwala nr 1 WKE z dnia 26 marca 2024 r.

Wzór karty do zadawania pytań do prekandydata do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana
Wzór  karty do zadawania pytań do prekandydata do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana (zał. nr 4)

Lista prekandydatów do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana WIBHiIŚ
Lista prekandydatów do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana WIBHIŚ

Autorskie informacje o kandydatach do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana WIBHiIŚ
prof dr hab. inż. Artur_Badyda
dr hab. inż. Maciej_Chaczykowski, prof uczelni
dr hab. inż. Paweł_Popielski, prof uczelni

Ogłoszenie WKW o powołaniu do pełnienia funkcji Dziekana WIBHIŚ w kadencji 2024-2028
Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej o powołaniu do pełnienia funkcji Dziekana WIBHIŚ w kadencji 2024-2028

Zmiana rozmiaru fontu