Wydziałowa Komisja Wyborcza

Uchwała nr 19 WKR z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej WIBHiIŚ  

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/ea160fb177d8d1285f6698f30881027c.pdf

Informacje  Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Informacje podstawowe Wydziałowej Komisji Wyborczej

Lista zgłoszonych Kandydatur w okręgu nr 8 w wyborach na kadencję 2024-2028

Wyniki Wyborów w gr. A w dniu 12.01.2024 r.

Wyniki wyborów w gr. B, Bw i C w dniach 12 i 15.01.2024
Wyniki wyborów w gr. A, B, Bw i C w dniach 12 i 15 stycznia 2024

Wybory uzupełniające

Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 22-23 stycznia 2024

Terminarz Wyborów na kadencję 2024-2028 WIBHiŚ 

Terminarz Wyborów na Kadencję 2024-2028 WIBHiŚ

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informacja UKR z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wzór zgłaszania kandydatury 

Wzór zgłoszenia kandydatury

Wzór oświadczenia kandydata  o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach pośrednich do Senatu i kolegium elektorów do wyboru Rektora 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu przesłanek biernego prawa wyborczego w wyborach do Senatu.’

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowania oraz spełnianiu przesłanek biernego prawa wyborczego w wyborach do kolegium elektorów do wyboru Rektora.

Wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do pośredniego kolegium elektorów, Rady Wydziału oraz wydziałowego kolegium elektorów 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do pośredniego kolegium elektorów, rady wydziału, wydziałowego kolegium elektrów

Zmiana rozmiaru fontu