Struktura Wydziału

Rzecznik Zaufania

Struktura organizacyjna

Działy główne

Komisje Dziekańskie w kadencji 2020 – 2024

Zespoły

Pełnomocnicy Dziekana

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Senackich PW w kadencji 2020-2024

Przedstawiciele Wydziału w pozostałych gremiach PW w kadencji 2020-2024


 

RZECZNIK ZAUFANIA

prof. dr hab. Ewa Karwowska

Zarządzenie Rektora nr 59/2014 z dnia 19/09/2014 w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Struktura_2020_2021

 

DZIAŁY GŁÓWNE

Dziekanat Wydziału 

Kierownik Dziekanatu: Katarzyna GUŁA
Kontakt:
Studia stacjonarne – p. 110, tel. 22 234 – 7425, 5406
Studia niestacjonarne i podyplomowe: p. 6, tel. 22 234 – 7597

 

Biuro Dziekana 

Maja DĄBROWSKA

Monika NESTEROWICZ

Ewelina ZIĘTEK

 

Biblioteka

Monika BOROWSKA – WOJEWÓDKA

Maria Cieślak

Krzysztof Łabęda

Monika Sołowiej

 

 

 

Sekretariat Wydziału 


Anna SODOŚ – BARTOSIEWICZ
Aleksandra STAŃCZYK
Monika SŁOWIŃSKA

Dariusz RACKI

 

Dział Administracyjny  

Błażej SMOLIŃSKI

 

Dział Finansowo – Administracyjny 

Grażyna ROGALSKA
Magdalena WOŹNIAK

 

Dział Informatyki 

Michał DASZEWSKI

 

Kierownik Studiów Doktoranckich 

prof. dr hab. Ewa KARWOWSKA 

 

Redaktor Zeszytów Naukowych „Inżynieria Środowiska” 

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni 

 

Społeczny Inspektor Pracy 

dr inż. Katarzyna UMIEJEWSKA , prof. uczelni

 

Opiekun I roku studiów

dr inż. Joanna RUCIŃSKA

 

Odpowiedzialny za współpracę międzynarodową jest Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni

 

Wydziałowy Koordynator ds. Doktoratu wdrożeniowego

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni

 

Wydziałowy Koordynator ds. Bazy Wiedzy (BW)

mgr inż. Monika Sołowiej

 

Wydziałowy Koordynator ds. Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Maja DĄBROWSKA

 

 

KOMISJE DZIEKAŃSKIE W KADENCJI 2020 – 2024

Komisja ds. Badań, Nagród i Odznaczeń 

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni – przewodnicząca 
prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI 
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA, prof. uczelni

 

Komisja ds. Kształcenia 

dr hab. inż. Agnieszka MACHOWSKA – przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata KWESTARZ
dr inż. Michał KUBRAK
dr inż. Anna KOMERSKA
dr inż. Grzegorz SINICYN
dr inż. Wiktor TREICHEL, prof. uczelni
dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka MALESIŃSKA
dr hab. inż. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. uczelni
dr inż. Jerzy SOWA
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA, prof. uczelni
przedstawiciel Samorządu Studentów
dr inż. Jarosław CHUDZICKI – konsultant

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia 

dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA, prof. uczelni – przewodnicząca
dr hab. inż. Agnieszka MACHOWSKA
dr hab. inż. Małgorzata KWESTARZ
dr hab. inż. Marta CHLUDZIŃSKA
dr inż. Katarzyna MISZTA-KRUK
dr inż. Jarosław OLSZAK
dr inż. Dorota PUSŁOWSKA-TYSZEWSKA
dr inż. Karol PRZEŹDZIECKI
mgr Katarzyna GUŁA
mgr inż. Bartosz BEDNARZ – przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów
przedstawiciel Samorządu Studentów

 

Komisja ds. Ewaluacji Działalności Naukowej 

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni – przewodnicząca
dr inż. Agnieszka DĄBSKA 
dr hab. inż. Piotr MARCINOWSKI

 

Komisja ds. Promocji i Komunikacji 

dr hab. inż. Mirosław SZYŁAK-SZYDŁOWSKI – przewodniczący
hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni
mgr Monika BOROWSKA-WOJEWÓDKA
dr inż. Michał KUBRAK
dr hab. inż. Małgorzata KWESTARZ
mgr inż. Agnieszka LECHNIAK
dr hab. inż. Agnieszka MACHOWSKA
dr inż. Grzegorz SINICYN
mgr Aleksandra STAŃCZYK
dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. uczelni
przedstawiciel Samorządu Studentów

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

dr hab. Krystyna NIESIOBĘDZKA
dr inż. Jerzy PIENIĄŻEK
mgr Anna SODOŚ-BARTOSIEWICZ
mgr inż. Alicja BUDZIANOWSKA
Bartosz KUBICKI

 

ZESPOŁY

Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego

dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni – przewodnicząca
dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni
prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
dr hab. inż. Apoloniusz KODURA
dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. uczelni
dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. uczelni
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
dr inż. Katarzyna UMIEJEWSKA, prof. uczelni
mgr Katarzyna GUŁA
Grażyna ROGALSKA
mgr inż. Maja DĄBROWSKA
mgr Monika BOROWSKA-WOJEWÓDKA
mgr Anna SODOŚ-BARTOSIEWICZ
dr inż. Błażej SMOLIŃSKI
mgr inż. Michał DASZEWSKI

 

Zespół ds. oceny nauczycieli akademickich

hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni – przewodnicząca
dr hab. inż. Marta CHLUDZIŃSKA
prof. dr hab. Ewa KARWOWSKA
dr hab. inż. Agnieszka MALESIŃSKA
dr hab. inż. Agnieszka PUSZ, prof. uczelni
dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN
dr hab. inż. Jan WINTER, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni

 

Zespół ds. przeglądu infrastruktury dydaktycznej, naukowej, bibliotecznej i informatycznej

dr hab. inż. Agnieszka MACHOWSKA – przewodnicząca
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni
dr inż. Katarzyna UMIEJEWSKA, prof. uczelni
dr inż. Błażej SMOLIŃSKI
przedstawiciel studentów

 

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA, prof. uczelni 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich 

dr hab. inż. Agnieszka MALESIŃSKA 

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw studiów na kierunku kształcenia Inżynieria Środowiska

dr inż. Michał KUBRAK

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw studiów na kierunku kształcenia Ochrona Środowiska 

dr inż. Magdalena REIZER

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw studiów na kierunku kształcenia Biogospodarka

dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. uczelni

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych na kierunku kształcenia Inżynieria Środowiska

dr inż. Anna KOMERSKA

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów anglojęzycznych 

dr inż. Wiktor TREICHEL, prof. uczelni 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych oraz projektów realizowanych na Wydziale 

dr inż. Piotr ZIĘTEK 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Rankingów 

Krzysztof ŁABĘDA

 

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony danych osobowych 

mgr Aleksandra STAŃCZYK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych 

mgr Dariusz RACKI

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni

mgr Anna SODOŚ-BARTOSIEWICZ

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Informatyki oraz ds. Kontaktów z Centralnym Ośrodkiem Informatyki PW 

mgr inż. Michał DASZEWSKI

 

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości w systemie POL-on 

mgr Anna SODOŚ-BARTOSIEWICZ

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki 

dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. działań prewencyjnych związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa 

dr inż. Katarzyna UMIEJEWSKA, prof. uczelni

 

Pełnomocnik Dziekana ds. wdrożenia logo HR w Politechnice Warszawskiej 

dr inż. Jarosław OLSZAK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy  z Centrum Informatyzacji oraz Działem ds. Cyberbezpieczeństwa PW

mgr inż. Michał DASZEWSKI

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów realizowanych w programie Master of Science Programme in Euro Hydroinformatcis and Water Managment (EuroAquae+)

dr inż. Grzegorz SINICYN

 

 

 

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU W KOMISJACH SENACKICH PW W KADENCJI 2020-2024

Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej

dr hab. inż. Agnieszka MALESIŃSKA

 

Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni – przewodniczący

dr hab. inż. Mirosław SZYŁAK-SZYDŁOWSKI

 

Senacka Komisja ds. Kadr

prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia

dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni

 

Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów

dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. uczelni

 

Senacka Komisja ds. Nauki

dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni

 

Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni

prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI

 

Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER

 

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU W POZOSTAŁYCH GREMIACH PW W KADENCJI 2020-2024

Rada programowej Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej 

dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. uczelni

 

Rektorska Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Mirosław SZYŁAK-SZYDŁOWSKI

 

Rektorska Komisja ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

mgr inż. Dominka MUCHA

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

dr inż. Piotr BARTKIEWICZ

 

Uczelniana Komisja Wyborcza
dr inż. Grzegorz SINICYN

 

Rada Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Ewa KARWOWSKA

dr hab. inż. Paweł FALACIŃSKI

 

Rada Naukowa Centrum Badawczego Konwersja i Magazynowanie Energii   

dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. uczelni

 

Rada Programowa Programu Przygotowawczego PW

dr inż. Wiktor TREICHEL, prof. uczelni 

 

Zespół ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

dr hab. inż. Agnieszka MALESIŃSKA – sekretarz

 

Zespół Rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia (INFOX PW)

dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska

 

Zmiana rozmiaru fontu