Sieć i oprogramowanie

Bezpieczeństwo dostępu do sieci i użytkowania poczty
Usługi sieciowe, poczta – pracownicy
Usługi sieciowe, poczta – studenci
Azure Dev Tools for Teaching (dawniej MSDN)
Oprogramowanie


 

BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU DO SIECI I UŻYTKOWANIA POCZTY   

 

Użytkownikom komputerów podłączonych do sieci wydziałowej usilnie zalecamy stosowanie zabezpieczeń w postaci programów antywirusowych, filtrów i zapór (firewall). Dla użytkowników systemu MS-Windows dostępne jest w ramach zakupionej przez Wydział licencji zbiorowej oprogramowanie antywirusowe firmy Sophos. 

 
Środki bezpieczeństwa stosowane na komputerach w pracy okazują się niewystarczające, jeśli użytkownicy przenoszą na komputery w pracy pliki z innych, niedostatecznie chronionych komputerów (np. z komputerów domowych). Licencja na oprogramowanie Sophos obejmuje również prywatne komputery pracowników. 

Stosowanie oprogramowania antywirusowego, filtrów i zapór nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa. Ryzyko inwazji można zmniejszyć przede wszystkim zachowując czujność i ostrożność przy korzystaniu z poczty elektronicznej i przeglądaniu stron sieciowych: 

 • Otrzymując e-mail od nieznanego nadawcy, powinniśmy go niezwłocznie usunąć, jeżeli nie dotyczy on konkretnej sprawy służbowej. W żadnym wypadku nie klikamy na odsyłaczach ani obrazkach zamieszczonych w treści takich listów. Nie otwieramy także spakowanych załączników, np. plików .zip zabezpieczonych hasłami. W ten sposób rozsyłają się automatycznie wirusy, omijając nasze skanery antywirusowe, które nie potrafią sprawdzać spakowanych archiwów z założonym hasłem. Jest przy tym bardzo mało prawdopodobne, żeby ktoś wysyłał nam ważną informację zaszyfrowanym plikiem, podając w tym samym liście do tego pliku hasło. 
 • W żadnym wypadku w odpowiedzi na prośby przesyłane e-mailem nie podajemy haseł. 
 • Haseł dostępu do komputerów służbowych i systemu poczty nie udostępniamy innym osobom. 
 • Listy pochodzące według ich nagłówka od znanych nam nadawców traktujemy także z ostrożnością. Nagłówek listu łatwo jest sfałszować. 

Należy sobie również zdawać sprawę, że metody ataków ulegają ciągłej ewolucji, dlatego użytkowane oprogramowanie należy regularnie aktualizować (łaty bezpieczeństwa na system operacyjny, przeglądarki i inne elementy oprogramowania, bazy danych pakietu antywirusowego). Więcej wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania sieci znajdziemy na stronach sieciowych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa (np. producentów oprogramowania, firm zajmujących się analizami bezpieczeństwa i produkcją oprogramowania atywirusowego) w czasopismach komputerowych, na stronach sieciowych dostawców dostępu do internetu, a także banków. 

USŁUGI SIECIOWE, POCZTA – PRACOWNICY  

Dostęp do przewodowej sieci wydziałowej możliwy jest po zgłoszeniu właściciela komputera do działu informatycznego na Wydziale.  

Dostęp do sieci bezprzewodowej „pw.edu.pl” można uzyskać logując się politechnicznym kontem Microsoft (konto pocztowe). 

Pracownikom oraz doktorantom przysługuje prawo do korzystania z poczty elektronicznej w domenie @pw.edu.pl. Administratorem poczty politechnicznej jest Centrum Informatyzacji PW. Potrzebę zakładania nowych kont należy zgłaszać do administratora sieci wydziałowej.  

USŁUGI SIECIOWE, POCZTA – STUDENCI  

Dostęp do przewodowej sieci wydziałowej możliwy jest po zgłoszeniu właściciela komputera do działu informatycznego na Wydziale.  

Dostęp do sieci bezprzewodowej „pw.edu.pl” można uzyskać logując się politechnicznym kontem Microsoft (konto pocztowe). 

Konta pocztowe dla studentów są zakładane przez CI. 

W celu poprawienia jakości obsługi administracyjnej studentów, poprzez wykorzystanie narzędzi elektronicznych, wszyscy studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej otrzymali nowe adresy poczty elektronicznej w formacie: 

numeralbumu@pw.edu.pl 
studentnumber@pw.edu.pl (z wymiany zagranicznej) 

Używanie nowych kont jest obowiązkowe począwszy od semestru letniego 2015/2016. 

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z elektronicznej poczty studenckiej 
http://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Service-Desk/FAQ-Najczesciej-zadawane-pytania/Zasady-korzystania-z-kont-studenckich 

Od 10.2016 nastąpiła zmiana dla wszystkich, którzy jeszcze nie logowali się w systemie. 
 
Oto algorytm, jakim należy się kierować przy wygenerowaniu hasła. 
 
Login: nr albumu 
Hasło: 
 
     dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery) 
      ostatnie 3 cyfry numeru albumu (indeksu) 
      znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru albumu (indeksu): 0 – ), 1 – !, 2 – @, 3 – #, 4 – $, 5 – %, 6 – ^, 7 – ?, 8 – *, 9 – ( 
      pierwsza litera imienia ojca (duża litera) 
      pierwsza litera imienia matki (duża litera) 
 
Uwaga: W haśle nie występują polskie znaki – zostały one zamienione na znaki “bez ogonków”, czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L. Przykładowo: Student Jan Kowalski urodzony w Warszawie, posiadający numer albumu 123456 o imionach rodziców Łucja, Adam posługuje się hasłem startowym: wa456^AL 

 

AZURE DEV TOOLS FOR TEACHING(dawniej MSDN)   

 

W ramach programu wszyscy studenci oraz pracownicy mają prawo do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft. 

 • licencja zawiera większość oprogramowania firmy Microsoft z wyłączeniem niektórych programów użytkowych oraz gier 
 • oprogramowanie może być instalowane na prywatnych komputerach uczestników programu 
 • oprogramowanie może być wykorzystywane tylko do działalności niekomercyjnej (dydaktycznej i naukowej) 
 • w przypadku studentów oprogramowanie może być używane również po zakończeniu studiów, ale pod warunkiem użytkowania niekomercyjnego i bez prawa do aktualizacji 
 • Microsoft Azure Dev Tools for Teaching działa podobnie do sklepu internetowego i umożliwia pobieranie obrazów płyt z oprogramowaniem wprost z serwera 

Procedura otrzymania dostępu do licencji 

 • loginem do systemu jest adres mailowy w postaci <numer_indeksu>@pw.edu.pl lub <imię.nazwisko>@pw.edu.pl 
 • hasło to samo co do konta mailowego 
 • aktywacja konta następuje przy pierwszym logowaniu 
 • w przypadku problemów należy zgłosić się do administratora sieci na Wydziale 

Adres portalu: https://aka.ms/devtoolsforteaching

 

OPROGRAMOWANIE   

W ramach zakupionych licencji zborowych, Wydział udostępnia pracownikom, doktorantom i studentom wybrane pakiety oprogramowania. 

W ramach licencji akademickiej w laboratorium 105 dostępne jest oprogramowaniu RAD Studio. Jest to pakiet kompilatorów C++ Builder oraz Delphi. Narzędzia te pozwalają na tworzenie wieloplatformowych natywnych aplikacji (środowiska Windows, iOS, OS X, Android a wkrótce również Linux) w połączeniu z obsługą danych w chmurze oraz z wykorzystaniem internetu rzeczy (IoT). Studenci uczestniczący z zajęciach mają również możliwość otrzymania licencji studenckich do wykorzystania na domowych komputerach. Informacje na temat oprogramowania można uzyskać w pokoju 106B u dr inż. Łukasza Kotyńskiego. 

Zwracamy także uwagę na możliwości wykorzystywania otwartego oprogramowania, w tym dostępnego bezpłatnie w ramach licencji GNU Public License (GPL). Oprogramowanie to wykorzystywane jest już w kilku pracowniach wydziałowych. Dzięki warunkom licencji GPL, studenci i pracownicy mogą korzystać bezpłatnie z szerokiej gamy (kilkadziesiąt tysięcy pakietów) oprogramowania o różnorodnym przeznaczeniu. 

Zmiana rozmiaru fontu