Akredytacje

Akredytacja PKA
Akredytacja KAUT


Raporty samooceny dla PKA

Raport samooceny, ocena programowa na kierunku Ochrona Środowiska

Raport samooceny, ocena programowa na kierunku Inżynieria Środowiska

 


AKREDYTACJA PKA

 

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Ocena instytucjonalna PKA z dnia 11.05.2023 r.

Okres ważności: 2028/2029

Ocena instytucjonalna PKA z dnia 19.09.2013 r.

Okres ważności: 2019/2020

Ocena programowa PKA z dnia 7.09.2017

Okres ważności: 2022/2023


Kierunek Ochrona Środowiska

Ocena instytucjonalna PKA z dnia 23.02.2023 r.

Okres ważności: 2028/2029

Ocena instytucjonalna PKA z dnia 19.09.2013 r.

Okres ważności: 2019/2020

Ocena programowa PKA z 17.09.2009 r.

Okres ważności: 2012/2013


Kierunek Biogospodarka

Uchwała nr 100/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lutego 2021 r.

 

 

AKREDYTACJA KAUT

W dniu 28.01.2019 r. kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uzyskał akredytację Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych na okres od 2018/2019 do 2022/2023

Akredytacja KAUT stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami kształcenia. 

W ramach uzyskanej akredytacji KAUT  kierunek Inżynieria Środowiska otrzymał także certyfikat EUR-ACEÒ Label przyznawany przez europejskie organizacje inżynierskie zrzeszone w European  Network for Engineering Accreditation (ENAEE). 
Stowarzyszenie to zrzesza europejskie organizacje zajmujące się kształceniem inżynierów, takie jak: 

Engineering Council (EngC) – Wielka Brytania, 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) – Francja, 
Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), 
Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI), 
The International Society for Engineering Education (IGIP). 

Jednym z celów działalności stowarzyszenia ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE (European Accredited Engineer), czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie zasadami kształcenia. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z Procesem Bolońskim oraz opiera się o międzynarodowe zasady jakości kształcenia zatwierdzone w Standards and Guidelines for Quality Assurance

Absolwenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska wraz z dyplomem ukończenia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska na I i II stopniu kształcenia otrzymują certyfikat europejski EUR-ACEÒ potwierdzający uzyskanie dyplomu na akredytowanym kierunku studiów. 

 

Zmiana rozmiaru fontu