Rada Konsultacyjna

 

Dnia 21 kwietnia 2022 r, Zarządzeniem Rektora nr 29/2022 została utworzona Rada Konsultacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Rada Konsultacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska jest organem doradczym i wspierającym działania Wydziału.

Do kompetencji Rady należy między innymi:

 • wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału;
 • wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Wydziału z gospodarką;
 • wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Dziekana.

W skład Rady wchodzą:

 • przedstawiciele organów władzy państwowej;
 • przedstawiciele organów samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych i zawodowych;
 • przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych;
 • przedstawiciele innych instytucji współpracujących z Wydziałem.

Decyzją nr 99/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 kwietnia 2022 r (z późniejszymi zmianami) zostali powołani członkowie Rady Konsultacyjnej WIBHiIŚ na okres do dnia 31 sierpnia 2024 r., w składzie:

 1. dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. uczelni, Państwowa Rada Ochrony Środowiska
 2. Rafał Bonter,  Xylem Water Solutions Sp. z o.o.
 3. Agnieszka Chilmon, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 4. Piotr Dałek, KAN Sp. z o.o.
 5. Nicolas Dépret, Warbud SA.
 6. Grażyna Goławska, Swegon Sp. z o.o.
 7. Dariusz Gronek, Hydroinvest Sp. z o.o.
 8. Jolanta Hibner, Biuro Senatorskie Jolanty Hibner
 9. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 10. Marcin Kłosiński, Energoprojekt Warszawa SA
 11. Dariusz Kolasa, Strabag Sp. z o.o.
 12. Grzegorz Kotte, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
 13. dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. instytutu, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 14. Jerzy Mamica, STULZ Polska Sp. z o.o.
 15. Jarosław Maślany, PGNiG Termika SA
 16. Jarosław Miziołek, Arcadis Sp. z o.o.
 17. prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN
 18. Paweł Orlof, Veolia Energia Warszawa S.A.
 19. Janina Orzełowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 20. Jerzy Pietrucha, SIA Pietrucha Sp. z o.o.
 21. Artur Popko, Budimex S.A.
 22. Łukasz Rakowski, Arup Polska Sp. z o.o.
 23. Marek Ryszka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 24. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
 25. Arkadiusz Siembida, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 26. Cezary Starczewski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
 27. Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 28. Renata Tomusiak, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 29. Józef Węgrecki, PKN ORLEN S.A.
 30. Krzysztof Woś, PGW Wody Polskie

Kontakt:
e-mail: rada.konsultacyjna.wibhis@pw.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Rada Konsultacyjna
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20

Zmiana rozmiaru fontu