Rada Konsultacyjna

 

Dnia 21 kwietnia 2022 r, Zarządzeniem Rektora nr 29/2022 została utworzona Rada Konsultacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Rada Konsultacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska jest organem doradczym i wspierającym działania Wydziału.

Do kompetencji Rady należy między innymi:

 • wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału;
 • wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Wydziału z gospodarką;
 • wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Dziekana.

W skład Rady wchodzą:

 • przedstawiciele organów władzy państwowej;
 • przedstawiciele organów samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych i zawodowych;
 • przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych;
 • przedstawiciele innych instytucji współpracujących z Wydziałem.

Decyzją nr 99/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 kwietnia 2022 r zostali powołani członkowie Rady Konsultacyjnej WIBHiIŚ na okres do dnia 31 sierpnia 2024 r., w składzie:

 1. dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. uczelni, Państwowa Rada Ochrony Środowiska
 2. Rafał Bonter,  Xylem Water Solutions Sp. z o.o.
 3. Agnieszka Chilmon, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 4. Piotr Dałek, KAN Sp. z o.o.
 5. Grażyna Goławska, Swegon Sp. z o.o.
 6. Jolanta Hibner, Biuro Senatorskie Jolanty Hibner
 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 8. Marcin Kłosiński, Energoprojekt Warszawa SA
 9. Dariusz Kolasa, Strabag Sp. z o.o.
 10. Grzegorz Kotte, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
 11. dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. instytutu, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 12. Jerzy Mamica, STULZ Polska Sp. z o.o.
 13. Jarosław Maślany, PGNiG Termika SA
 14. Jarosław Miziołek, Arcadis Sp. z o.o.
 15. prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN
 16. Paweł Orlof, Veolia Energia Warszawa S.A.
 17. Janina Orzełowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 18. Artur Popko, Budimex S.A.
 19. Łukasz Rakowski, Arup Polska Sp. z o.o.
 20. Marek Ryszka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 21. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
 22. Arkadiusz Siembida, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 23. Cezary Starczewski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
 24. Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 25. Renata Tomusiak, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 26. Józef Węgrecki, PKN ORLEN S.A.

Kontakt:
e-mail: rada.konsultacyjna.wibhis@pw.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Rada Konsultacyjna
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20

Zmiana rozmiaru fontu