Pracownicy

Zapraszamy do korzystania z oferty PW w zakresie: opieki zdrowotnej oraz szkoleń.

Wszystkie formularze Biura Spraw Osobowych dostępne są tutaj.

Do 2023 realizowany jest również projekt NERW oferujący pracownikom szkolenia i dodatkowe studia podyplomowe.

Zmiana rozmiaru fontu