Biblioteka

Droga Studencka Społeczności,

Przypominamy!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2021 Rektora PW z dnia 30/03/2021 zaliczenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego jest obowiązkowe dla:

studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia;

studentów pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich;

studentów pierwszego roku studiów magisterskich (którzy nie ukończyli wcześniej szkolenia na naszej Uczelni).

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej w formie ekursu.

Harmonogram szkoleń to przestrzeń czasowa od 21 marca do 24 kwietnia 2022 r.

Instrukcja logowania do ekursu dostępna jest na stronie domowej Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

The library training for the 1st year students is conducted in an electronic way on the platform:

⇒  https://moodle.usos.pw.edu.pl/login/index.php?lang=en

The Library Training Course will be available: March 21- April 24, 2022 (for all students who study in English as the language of instruction).

[4 ENG] ⇒ https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news/619-library-training-for-1st-year-students

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu