Związki zawodowe

Na Politechnice Warszawskiej działają dwa związki zawodowe:

1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” w Politechnice Warszawskiej Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Urbański, prof. uczelni Gmach Główny, pok. 159, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
e-mail: nszz@pw.edu.pl
www.solidarnosc.pw.edu.pl

2. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej Prezes: prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski Gmach Główny, pok. 145A, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
e-mail: znp@pw.edu.pl,
www: znp.pw.edu.pl  

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska działa koło ZNP PW. Przewodniczącą koła w obecnej kadencji jest mgr inż. Dominika Mucha (dominika.mucha@pw.edu.pl), która reprezentuje interesy pracowników w Prezydium ZNP PW.
Apelujemy do pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy odczuwają potrzebę działalności społecznej dla dobra całej społeczności Uczelni o wstąpienie w szeregi Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW. Szczególnie zachęcamy młodych pracowników administracji, dydaktycznych oraz badawczych! Wystarczy wydrukować i wypełnić poniższą deklarację, a następnie ją odesłać na adres znp@pw.edu.pl lub dostarczyć ją do Sekretariatu ZNP, pok. 145 A, GG. Zapraszamy!

Zmiana rozmiaru fontu