Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

CZŁONKOWIE RADY DYSCYPLINY Z WIBHIS 

W skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport w kadencji trwającej od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.  wchodzą następujący Pracownicy WIBHiŚ: 

  • dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni 
  • dr inż. Agnieszka Dąbska
  • dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni 

PEŁEN SKŁAD RADY – BIP


 

 

Zmiana rozmiaru fontu