Regulamin i zasady studiów

Wydziałowa Księga Jakości

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie nr 2/2024 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 09 luty 2024 r. w sprawie określenia procedury dyplomowania dla studentów studiów I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunkach prowadzonych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

zał. 1 do Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 12 września 2022 r.

zał. 2 do Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 12 września 2022 r.

zał. 3 do Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 12 września 2022 r.

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanych Zasad studiowania i rejestracji dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zarządzenie nr 19/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad wyboru specjalności i kwalifikowania studentów do grup specjalności

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022
Zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022

Zarządzenie nr 108 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 listopada 2021 r.
W sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 99/2020 z dnia 29/09/2020
w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość

Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie określenia procedury dyplomowania

 

 

Zmiana rozmiaru fontu