Regulamin i zasady studiów

Wydziałowa Księga Jakości

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanych Zasad studiowania i rejestracji dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Uchwała nr 32/2017 Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Biogospodarka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/2017

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 32/2017

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 32/2017

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/2017

Zarządzenie nr 19/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad wyboru specjalności i kwalifikowania studentów do grup specjalności

Zarządzenie nr 43/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 99/2020 z dnia 29/09/2020
w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość

Zarządzenie nr 2/2021 w sprawie określenia procedury dyplomowania

 

Zmiana rozmiaru fontu