Wizyta uczniów z CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego

11 czerwca 2024 roku gościli na naszym wydziale uczniowie z CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego. Uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych przez Dr Małgorzatę Kucharską, tajemniczo zatytułowanych: “Chrom – piękny i bestia?”. 

Podczas zajęć, dowiedzieli się m.in, jak.:

  • przygotowywać roztwory wzorcowe o różnej zawartości Cr(VI).
  • wywołać reakcję barwną za pomocą 1,5-difenylokarbazydu.
  • dokonać pomiaru absorbancji roztworów wzorcowych i absorbancji roztworu badanej próbki.
  • wykreślać krzywą wzorcową i na jej podstawie określać zawartość Cr(VI) w badanej próbce wody.
  • formułować wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie! 

Zmiana rozmiaru fontu